Politechnika Krakowska i Salumanus: mariaż nauki z biznesem

fot. krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Rozpoczyna się nowy etap współpracy Politechniki Krakowskiej i firmy telekomunikacyjnej Salumanus, która startuje z programem szkoleń dla studentów PK z kierunków informatycznych. Krakowska firma zaprasza też przyszłych inżynierów i inżynierki na staże oraz praktyki. Najbardziej zaangażowani studeni mają szansę na stałe zatrudnienie w firmie.

Po przerwie spowodowanej pandemią, jako pierwsi do sali szkoleniowej Salumanus wracają studenci kierunku informatyka stosowana, prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (WM PK). Podczas warsztatów, prowadzonych przez ekspertów firmy, nauczą się zaawansowanej konfiguracji przełączników sieciowych DCN. W planie jest omówienie m.in. mechanizmów bezpieczeństwa, loggingu i routingu. Salumanus proponuje udział w certyfikowanym szkoleniu, z którego skorzystało już ponad 400 profesjonalnych administratorów sieci.

– Trudny czas pandemii na szczęście za nami i możemy wrócić do inicjatyw, które przynoszą wiele korzyści naszym studentom. Udział w szkoleniach, stażach i praktykach da naszym wychowankom cenne umiejętności i wyróżni ich inżynierskie CV, gdy będą wchodzić na rynek pracy – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

– Mamy doświadczonych trenerów i rozbudowane zaplecze testowe, które pozwala na stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistych. To wszystko, już po raz kolejny, oferujemy studentom w ramach współpracy z Politechniką Krakowską – opisuje Marcin Bała, prezes Salumanus.

Sprzęt sieciowy DCN studenci Politechniki znają już z uczelnianego laboratorium sieciowego, które dzięki współpracy firmy Salumanus z PK działa od 2018 roku w Katedrze Informatyki Stosowanej WM.  Salumanus wyposażył laboratorium dydaktyczne m.in. w przełączniki sieciowe DCN klasy L3 Enterprise wraz z okablowaniem. W ramach współpracy z Politechniką inżynierowie firmy wygłaszają wykłady na temat zarządzania sieciami. Dodatkowo, w tym roku akademickim eksperci uczestniczyli w konsultacjach programu kształcenia na kierunku informatyka stosowana.