Wymiana 20 tys. lamp sodowych za 100 mln złotych

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakończył się jeden z etapów w ramach wyboru firmy, która zmodernizuje i będzie zarządzać infrastrukturą oświetleniową w Krakowie. Do wymiany będzie 20 tys. z 50 tys. opraw dających pomarańczowe światło. Umowę z wykonawcą ZDMK chce podpisać jeszcze w tym roku.

Dyskusja na temat wymiany ulicznych lamp sodowych trwa od kilku lat. Z jednej strony pojawiły się pomysły, by miasto własnym sumptem wymieniło jak najszybciej wszystkie lampy na ledowe, by przyspieszyć zwrot inwestycji w postaci mniejszych rachunków za prąd. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poszedł jednak w inną stronę, decydując się na formułę partnerstwa prywatno-publicznego.

Wsparcie w ministerstwie

We wrześniu 2023 roku pod Wawelem odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które wpierało cały proces.

– Wiążemy duże nadzieje z realizacją projektu (…), gdyż łączy on koncepcję inteligentnego miasta, nowe technologie informatyczne i komunikacyjne, efektywność energetyczną z koncepcją harmonijnego rozwoju miasta, co pozwoli miastu na wzrost jego funkcjonalności, a przestrzeni miejskiej na to, by była jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom – powiedziała ówczesna wiceminister Ewelina Owczarska.

Sukces projektu ma też inny cel – promowanie tego typu inwestycji, które jednocześnie mogą odciążyć budżety samorządów i poprawić jakość usług i infrastruktury publicznej. Realizacja programu w Krakowie byłaby pionierską na skalę kraju.

– „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie” może być swoistym wzorcem i punktem odniesienia –  powiedziała wiceminister Owczarska.

20 tys. – realna i opłacalna liczba

Jak przekonuje ZDMK, realizacja projektu zagwarantuje miastu oszczędności na energii oraz zapewni bezpieczne i komfortowe poruszanie się wszystkim użytkownikom ruchu.

–  W jego ramach planowana jest zarówno wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe (ok. 20 tys., zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją), jaki i montaż nowych słupów oświetleniowych (2 tys.), czy szaf oświetlenia ulicznego (punkty zasilające) – mówi Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Dlaczego „tylko” 20 tysięcy? – W toku przygotowań uznano, że całość jest nierealna i lepiej będzie podzielić na etapy. Oszacowaliśmy, że 20 tys. jest liczbą, co do której nie będzie problemów własnościowych, technicznych, a jednocześnie będzie już liczbą opłacalną – przekonuje Michał Pyclik, rzecznik prasowy ZDMK.

Kto się nadaje?

16 stycznia tego roku miał zakończyć się jeden z ważniejszych etapów w wyborze partnera. ZDMK ocenił wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgłosiło się sześciu wykonawców –  firmy i konsorcja, jednak tylko trzy podmioty zostały dopuszczone do dalszej procedury.

– Każdy ze złożonych wniosków podlegał ocenie punktowej na podstawie przyjętych w opisie potrzeb i wymagań trzech kryteriów selekcji – mówi Michał Pyclik.

Pod uwagę brane było doświadczenie firmy w tego typu zadaniach. W tym przypadku spółka musiała wykazać realizację wymiany przynajmniej 5 tys. lamp ledowych w ramach jednej umowy.

Drugim kryterium było doświadczenie w zarządzaniu energią dla opraw ledowych przynajmniej w liczbie 5 tys. przez minimum rok.

– W trzecim kryterium brano pod uwagę doświadczenie wykonawcy w realizacji Projektu PP lub projektu EPC (Energy Performance Contracting) o całkowitej wartości umowy co najmniej 30 mln złotych brutto – informuje Pyclik.

Odwołanie i ponowna ocena

Już na początku odrzucone zostały wnioski firm: Tauron Nowe Technologie i AccionaI Esco S.L.U. Z wyścigu wycofało się konsorcjum z liderem ENGIE Services i ZUE, czyli spółka odpowiadająca za utrzymanie krakowskiego oświetlenie do 2026 roku.

Natomiast spółka Budimex oraz konsorcjum z liderem Signify Poland, odwołały się do KIO od wyników oceny. 13 lutego Krajowa Izba Odwoławcza unieważnia czynność oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po ponownym zbadaniu wniosków, największą liczbę punktów uzyskał Budimex i konsorcjum z liderem Signify Poland – po 21. Na trzecim miejscu znalazła się spółka Pollight.

– Po dniu ogłoszenia wyników ponownej oceny wniosków jest 10 dni na złożenie odwołania przez wykonawców na tą czynność zamawiającego – do dnia 8 marca 2024 r.  Po tym okresie jeśli nie będzie odwołań, zamawiający zaprosi trójkę wykonawców do dialogu – mówi Michał Pyclik.

– Dialog pozwoli nam dopracować niezbędne dokumenty i szczegóły zamówienia, które odmieni oświetlenie w mieście – podkreśla Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

O projekcie:

  • W zapisach Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta widnieje, że na ten cel do 2035 roku zostanie przeznaczone nieco ponad 100 mln złotych

  • Prace przy wymianie opraw oświetleniowych powinny się rozpocząć nie później niż rok od zawarcia umowy (podpisanie planowane jest w tym roku)

  • Wymiana słupów i okablowania powinna się zakończyć nie później niż dwa lata od wymiany opraw

  • Zarządzanie energią będzie trwało około 10 lat od czasu wymiany opraw.