Spółka zależna od luksemburskiej firmy chce budować Nad Sudołem

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Firma CDL może zbudować obiekt hotelowo-usługowy na działkach przy ul. Nad Sudołem, niedaleko nowej trasy tramwajowej.

Pozwolenie na budowę budynku usługowo-hotelowego z garażem podziemnym zostało wydane 31 stycznia tego roku. Oprócz tego inwestor musi stworzyć niezbędną infrastrukturę: wodociągową i kanalizacyjną. Powstać ma także zbiornik retencyjny.

Nieruchomość, gdzie powstanie inwestycja, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działkach tych mogą powstawać obiekty usługowe. Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla tego obszaru to 30 proc., natomiast budynki nie mogą być wyższy niż 16 metrów.

Wnioskodawca jest powiązany z luksemburską firmą – specjalną spółką komandytową  LCD SCSp.

msip.krakow.pl
msip.krakow.pl


 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały