Takiej inwestycji na obrzeżach Krakowa jeszcze nie było. Powstanie małe miasteczko?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Bloki mieszkalne, biurowce i hotel – to tylko część inwestycji, jakie mają powstać w Zesławicach.

Obecnie inwestycja jest na wczesnym etapie administracyjnym – kilka dni temu została wydana decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia składającego się z trzech części.

W pierwszym etapie ma powstać do czterech budynków: hotelowych, handlowych, biurowych i z funkcją widowiskowo-eventową. Natomiast dawna wieża ciśnień ma zostać przebudowana na obiekt gastronomiczny.

Plan zakłada przebudowę budynków dawnej cegielni Zesławice, w tym „Rotundy”, hali z przewiązką i wieży ciśnień. Z dokumentów wynika, że powstanie tam pięć budynków usługowych o powierzchni blisko 0,7 hektara. Jeden z budynków będzie miał ponad 26 metrów wysokości, kolejne trzy około 16, a ostatni ponad 20 metrów. Pod nimi zbudowane zostaną trzy podziemne garaże z około 230 miejscami.

– W budynkach usługowych po przebudowie realizowane będą usługi widowiskowe, eventowe, hotelowe, biurowe, gastronomiczne i inne. Do istniejących budynków zostaną dobudowane dwa skrzydła boczne z przewiązkami, w sposób nawiązujący do układu pierwotnego – czytamy.

Mieszkania i praca

Kolejny etap zakłada budowę do dziewięciu bloków mieszkalnych z lokalami usługowymi typu coworking. Budynki mają mieć około 16,5 metrów wysokości, a ich powierzchnia zajmie ponad 0,6 hektara. Siedem budynków powstanie po zachodniej stronie drogi wewnętrznej przebiegającej w zachodniej części terenu, a dwa kolejne w sąsiedztwie zespołu budynków usługowych.

Wszystkie bloki będą posiadać garaże podziemne z 360 miejscami postojowymi. Do tego inwestor dolicza miejsca naziemne. W sumie dla dwóch etapów inwestycji dostępnych ma być 900 miejsc postojowych, w tym 593 pod ziemią.

Trzeci etap składać się będzie z bloków mieszkalnych (mowa jest maksymalnie o trzynastu 16-metrowych budynkach).

W centralnej części terenu powstanie 11 budynków, a w południowo-wschodniej części dwa kolejne. Wszystkie bloki będą miały jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na garaże, w których znajdzie się ponad 700 miejsc parkingowych. Inwestor w koncepcji zarezerwował 50 miejsc naziemnych.

Całość, wraz z potrzebną infrastrukturą i garażami, zajmie ponad dziewięć hektarów poprzemysłowego terenu.

Nowe drogi i chodniki

Na terenie inwestycji powstać ma około 1,3 km nowych dróg (a pod nimi około 1,2 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej).  – Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację przedsięwzięcia wyniesie ok. 9,21 ha, w tym pod zabudowę przeznaczone jest ok. 8,66 ha a pod infrastrukturę ok. 0,55 ha – widnieje w dokumencie.

Urzędnicy oceniający wniosek stwierdzili, że teren ten jest poprzemysłowy, utwardzony, ze szczątkową roślinnością i w żadnej mierze nie jest cenny pod względem przyrodniczym. Badania gruntu nie zdyskwalifikowały tego obszaru spod możliwości zabudowy mieszkaniowej.