News LoveKraków.pl

Właściciel znanej sieci sklepów przegrywa w sądzie z miastem. Prawomocny wyrok

Centrum E fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Należący do niemieckiej sieci sklep musi dostosować się do zapisów o parku kulturowym Nowa Huta. Argumenty o m.in. dotkliwych i negatywnych skutkach nie przekonały sędziów.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od negatywnego dla właściciela niemieckiego dyskontu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie parku kulturowego Nowa Huta.

Właściciel sklepu spożywczego, który funkcjonuje na terenie osiedla Centrum E zaskarżył do sądu wojewódzkiego uchwałę o parku kulturowym Nowa Huta. Ta bowiem nałożyła na przedsiębiorcę obowiązek usunięcia części elementów reklamowych.

Spółka w skardze do sądu przekonywała, że nakaz ten ogranicza prawo własności, utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej i jest ogólnie mówiąc – „wyjątkowo krzywdzące”.

– Adaptacja pawilonu do warunków określonych w uchwale będzie wiązała się ze sporymi nakładami finansowymi, jak również (co szczególnie istotne) utratą możliwości posługiwania się własnym charakterystycznym szyldem, co wiąże się z możliwością wprowadzenia w błąd klientów przyzwyczajonych do charakterystycznego oznakowania pawilonów – twierdziła spółka w skardze do sądu i przekonywała, że sklep i jego elementy reklamowe komponują się z całą okolicą.

Sąd bez wątpliwości

W wyroku z 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że budynek, gdzie mieści się sklep, nie należy do spółki, dlatego jej prawa nie są naruszane. Dodatkowo sąd uznał, że uchwała o parku kulturowym w żaden sposób nie utrudnia czy nie uniemożliwia prowadzenia działalności gospodarczej.

WSA stwierdził też, że gmina miała pełne prawo nakazać podmiotom usunięcie elementów reklamowych, aby chronić krajobraz kulturowy. Również argument dotyczący kosztów nie przebił się.

– Jak chodzi o argumentację, iż dostosowanie się do wymogów uchwały byłoby dla skarżącej niezmiernie uciążliwe, dotkliwe i kosztowne, jest ona pozbawiona rzeczowych podstaw. Skarżąca w tej kwestii nie przedstawiła żadnych wyliczeń, czy prognoz, zatem ten argument trzeba uznać za gołosłowny – zauważył sąd.

22 listopada 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, tym samym wyrok stał się prawomocny. Obecnie nie ma pisemnego uzasadnienia orzeczenia.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta