News LoveKraków.pl

11-piętrowy blok w miejscu po Gigancie?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Pod koniec maja minie 21 lat odkąd spłonął sklep Gigant. Tereny po domie handlowym zakupiły dwie spółki deweloperskie. Jedna z nich ma ważne pozwolenie budowlane, druga decyzję o warunkach zabudowy.

Od 2022 roku spółka Noho posiada ważne pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi. W pierwszym etapie powstać miał jeden blok z garażem podziemnym i odpowiednią infrastrukturą. Wciąż jednak nie są znane szczegóły inwestycji.

22 grudnia 2023 roku została opublikowana decyzja środowiskowa dla garaży, które mają zostać zrealizowane w ramach inwestycji mieszkaniowej właśnie na jednej z działek po dawnym Gigancie. Z dokumentu wynika, że powstać ma tam 13-kondygnacyjny (w tym 11 kondygnacji naziemnych) blok ze 155 mieszkaniami i 265 miejscami postojowymi.

Kolejne „wuzetki”

Noho jednak nie podało daty rozpoczęcia inwestycji. Co ciekawe w zeszłym roku prowadzone było postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla tej samej działki. Spółka co prawda otrzymała ją w lutym tego roku, ale m.in. rada dzielnicy Prądnik Biały w lipcu 2023 roku wydała negatywną opinię.

– Opinia Rady Dzielnicy IV wynika z faktu, iż planowana inwestycja nie wpisuje się w okoliczną zabudowę od strony zachodniej i północnej, gdzie dominują budynki niższe od planowanej inwestycji, która dodatkowo wpłynie na zacienienie sąsiadujących nieruchomości – czytamy w uzasadnieniu.

Wniosek o teren zielony

Lokalni radni stwierdzili również, że „okolica planowanej inwestycji charakteryzuje się niedoborem miejsc parkingowych oraz dużym natężeniem ruchu”. –  Nowa zabudowa o tak dużej intensywności pogłębi problemy komunikacyjne – uważają.

Radni zwrócili również uwagę na procedowany plan miejscowy dla tego obszaru. – W związku z powyższym wnosi się o wstrzymanie procedury wydania decyzji WZ do czasu uchwalenia planu miejscowego. Ponadto podnosi się, że rada dzielnicy wnioskowała o przeznaczenie przedmiotowego obszaru pod tereny zieleni urządzonej lub tereny sportu i rekreacji – stwierdzili przedstawiciele Białego Prądnika.

– Teren ten powinien służyć mieszkańcom Krakowa, a zatem zasadne jest zagospodarowanie go poprzez budowę parku lub skweru albo boisk sportowych, bądź hali sportowej czy basenu. W szczególności rada dzielnicy podkreśla, że przedmiotowy obszar nie powinien zostać przeznaczony pod zabudowę handlowo-usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się bowiem liczne sklepy i centra handlowe, a zatem budowa kolejnego tego typu obiektu jest zbędna – napisali w uzasadnieniu.

Natomiast inna spółka, do której należy sąsiednia część terenu, jak na razie ma wydaną w 2022 roku decyzję o warunkach zabudowy, która przewiduje realizację do dwóch budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały