140 tys. mkw. nowych biur w Krakowie. Czy w 2021 roku deweloperzy zbudują więcej?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W 2020 roku na regionalny rynek biurowy dostarczono 393 tys. mkw. nowej powierzchni, co ze względu na pandemię, jest najniższą wartością od 5 lat. Liderem niezmiennie jest Kraków, gdzie powstało 140 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej CBRE.

Eksperci firmy wskazują, że ostatni rok upłynął na regionalnym rynku biurowym pod znakiem negocjacji umów i ścisłej współpracy najemców z właścicielami. W tym roku biura w regionach mogą urosnąć o kolejne 360 tys. mkw. Większa ostrożność i trudności z pozyskaniem finansowania przełożą się na mniejszą liczbę projektów.

– Wraz z rozwojem pandemii i rosnącym zagrożeniem dla wielu branż obserwowaliśmy coraz większą chęć współpracy właścicieli budynków z najemcami. Właściciele byli bardziej elastyczni w negocjacjach, natomiast najemcy stali się mniej pewni co do przyszłości, przez co zaczęli kłaść większy nacisk na możliwość elastycznego wykorzystania zajmowanej powierzchni. To w przyszłości może skłaniać deweloperów do zwiększenia elastyczności podziału powierzchni w budynkach – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych CBRE.

W 2020 roku w Krakowie wybudowano 140 tys. mkw. nowych biur. Poziom pustostanów wyniósł niemal 14 proc., co oznacza wzrost o ponad 3 pp. w porównaniu do 2019 roku W sumie w stolicy małopolski znajduje się 1,6 mln mkw. powierzchni biurowej a niemal 120 tys. mkw. jest w budowie.

Unity Centre przynosi miastu pozycję lidera

W minionym roku na regionalny rynek biurowy dostarczono 393 tys. mkw. nowej powierzchni. Liderem niezmiennie okazał się Kraków (ponad 140,7 tys. mkw.), który urósł m.in. o kompleks Unity Centre.

Rekordową wielkość powierzchni oddano do użytku w Katowicach (ponad 61,3 tys. mkw.) za co odpowiedzialny jest głównie kompleks Face 2 Face. Na trzecim miejscu znajduje się Trójmiasto, gdzie przybyło ponad 60,2 tys. mkw. We Wrocławiu biura powiększyły się o 58,4 tys. mkw., a w Łodzi o ponad 50,8 tys. Zdecydowanie mniejsze przyrosty przestrzeni do pracy zanotowano w Poznaniu (18,3 tys. mkw.) oraz Szczecinie (3,4 tys. mkw.).

Największe umowy najmu

W czwartym kwartale 2020 roku popyt na rynku regionalnym wyniósł 131,7 tys. mkw., co jest istotnie poniżej poziomu sprzed pandemii. Zauważono jednak wzrost udziału nowych umów (58% popytu) w porównaniu do poprzednich kwartałów. W całym roku popyt wyniósł niemal 590 tys. mkw., czyli o 15% mniej niż rok wcześniej.

Absorpcja mimo pandemii na wszystkich rynkach regionalnych z wyjątkiem Lublina była pozytywna, wchłonęło się 135,4 tys. mkw. powierzchni. To wartość znacznie poniżej przyrostu podaży, co skutkuje wzrostem pustostanu do poziomu 12.7%. Najwyższy poziom pustostanu obserwujemy obecnie w Łodzi (16.3%), a najniższy w Szczecinie.

Największe umowy najmu podpisane w końcówce 2020 roku to Allegro, które za nową siedzibę wybrało budowany jeszcze budynek D kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu, gdzie wynajęło 26 tys. mkw. Rekord padł także na katowickim rynku biurowym, gdzie firma ING Technology zdecydowała o przeniesieniu swojego biura do kompleksu Global Office Park. Wielkość umowy to 16,6 tys. mkw.

Branża IT przejmuje biura w regionach

W 2020 roku zanotowano istotny wzrost udziału sektora IT w popycie. Podpisano aż osiem umów na powierzchnię większą niż 10 tys. mkw., podczas gdy w 2019 r. były jedynie trzy takie umowy. W Poznaniu oraz Wrocławiu sektor ten był odpowiedzialny za ponad połowę całego popytu – odpowiednio 53% oraz 57%. Wzrost odnotował także sektor publiczny – komunikują eksperci CBRE.