AGH zbuduje mieszkania, archiwum i nowy kompleks naukowy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Krakowska uczelnia kończy budowę archiwum, w planach ma realizację budynku mieszkalnego oraz nowoczesnego kompleksu, w którym znajdą się specjalistyczne laboratoria.

Akademia Górniczo-Hutnicza kilka lat temu zaplanowała, że na dwóch działkach zakupionych od Agencji Mienia Wojskowego w 2020 roku za 700 tys. złotych wybuduje obiekty potrzebne do magazynowania dokumentów czy różnego rodzaju sprzętu.

– AGH potrzebuje terenu poza kampusem, na którym zorganizuje swoje zaplecze gospodarcze - m.in. archiwum, magazyny sprzętu ogrodniczego, utrzymania terenu, wyposażenia sezonowego (ławki) itp. – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa uczelni.

Jako inwestor AGH wystąpiło do urzędu miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). Prezydent decyzję wydał, ale sprawa nie była tak oczywista. Postępowanie toczyło się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Co ciekawe, na sam wniosek SKO, które stwierdziło, że wydana przez nich decyzja była niezgodna z prawem.

W międzyczasie został uchwalony plan miejscowy, w którym działki należące do uczelni zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. AGH mimo wszystko zrealizowało swoją inwestycję.  – Kończy się budowa archiwum w Miękini [miejscowość w Krzeszowicach – red.], a sporny teren przy Łupaszki przeznaczamy na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników wizytujących. Trwa obecnie projektowanie – informuje Żmuda-Muszyńska.

Kompleks „E”

W ciągu najbliższych trzech lub czterech lat uczelnia planuje realizację innego przedsięwzięcia. Mowa o kompleksie „E”. Obecnie prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji ULICP. Budynki zostaną zrealizowane częściowo na wolnym terenie, gdzie obecnie jest parking.Częściowo inwestycja obejmie dwa istniejące obiekty (kwartał między ulicami Miechowską i Akademicką).

– Obecny stan techniczny lub rozwiązania architektoniczne wskazują, że w perspektywie czasu zostaną zastąpione nowymi – mówi rzeczniczka prasowa AGH. Uczelnia czeka na decyzję, a następnym krokiem będzie pozyskanie dokumentacji technicznej i budowy I etapu inwestycji. – Budynek ten przeznaczony jest głównie na specjalistyczne laboratoria z dyscypliny elektronika i telekomunikacja – informuje Anna Żmuda-Muszyńska.