Czego oczekują mieszkańcy od deweloperów? Ankieta ma dać odpowiedzi

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Deweloperzy chcą się dowiedzieć, co mogą oferować miastu w zamian za punktowe zmiany w planach miejscowych. W tym celu stworzyli ankietę skierowaną do krakowian.

Znowelizowane prawo dało do ręki władzom samorządowym oraz inwestorom Zintegrowane Plany Inwestycyjne. Powstają na wniosek i za środki deweloperów zainteresowanych danym obszarem. W ramach negocjacji z miastem, firmy mogą realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, niekoniecznie w miejscu planowanej inwestycji.

Dzięki ZPI można przemodelować punktowo plan miejscowy, by np. zmienić rodzaj dopuszczalnej zabudowy czy jej intensywność. Ważne jest to, iż musi być to zgodne z planem ogólnym, który zastąpi wkrótce studium.

Jeśli chodzi o inwestycje uzupełniające, to jest to zamknięty katalog. W ramach umowy z miastem deweloper musi wybudować np. szkołę, park, przychodnię czy dom kultury. Możliwe jest też przekazanie gminie, po cenie wytworzenia, lokali na mieszkania komunalne.

Deweloperzy pytają mieszkańców

– Idea ZPI zakłada więc, że za korzyść dla inwestorów (zwiększenie parametrów do zainwestowania), ci odwdzięczają się lokalnej społeczności inwestycją na cel publiczny. Należy pamiętać, że wkład ten będzie proporcjonalny do skali korzyści ze zwiększenia potencjału inwestycyjnego danej inwestycji – informuje krakowski oddział Polskiego Związki Firm Deweloperskich.

PZFD przy okazji stworzyło ankietę wśród mieszkańców, by dowiedzieć się, które obszary są dla nich najważniejsze. Jak do tej pory najwięcej osób wskazuje na tereny zieleni publicznej oraz drogi, a także obiekty infrastruktury publicznej, szkoły czy obiekty sportu i rekreacji.

Ankieta jest cały czas dostępna i można ją wypełnić TUTAJ.

Ile dróg?

Przy okazji odpowiedzi dotyczącej dróg, należy przypomnieć, że deweloperzy partycypują w kosztach stworzenia tego typu infrastruktury lub w całości ją tworzą. Z danych z 2021 i 2022 roku wynika, że takich umów z miastem zawarto 131 na kwotę przekraczającą 86 mln złotych.

Dla przykładu w Gdańsku takich umów zostało zawartych 59 (o wartości 51 mln zł), w Łodzi siedem (6 mln zł), w Poznaniu 40 (tu kwota jest wysoka: ponad 200 mln złotych) i Warszawie 355 (300 mln złotych).