Kongres Deweloperski w Krakowie. Spotkanie liderów w sercu historycznej stolicy Polski

3 października krakowski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich zostanie gospodarzem Kongresu Deweloperskiego. To największa ogólnopolska konferencja branżowa, której celem jest otwarta, wielosektorowa debata podmiotów kształtujących rynek deweloperski w Polsce. Przewodnim motywem tegorocznej edycji będzie "Nowe otwarcie".

Przed nami VI edycja Kongresu Deweloperów. Panele dyskusyjne i debaty zorganizowane w ramach wydarzenia oscylować będą wokół zagadnień najistotniejszych dla branży budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości komercyjnych, planistyki, finansowania inwestycji deweloperskich oraz trendów rynkowych i prognoz dotyczących sprzedaży.

– Nadchodząca edycja wydarzenia przypada na moment szczególny. Zbiega się w czasie z istotnymi zmianami zarówno na krajowym, jak i międzynarodowej arenie. Zmiany w układzie sił politycznych w Polsce, nowe władze w miastach oraz ewolucje w agendach europejskich, kształtujące kierunki rozwoju w obszarze budownictwa i polityki mieszkaniowej w krajach UE, stały się inspiracją dla przyjętego motywu przewodniego VI edycji Kongresu – informuje Małgorzata Nowodworska, prezeska PZFD Kraków.

Wybór tego motywu odzwierciedla chęć skoncentrowania dyskusji wokół aktualnych wyzwań i możliwości, jakie stoją przed branżą deweloperską. „Nowe otwarcie” staje się wizją przyszłości, która skłania do refleksji nad możliwościami, strategiami i innowacyjnymi podejściami w obszarze budownictwa i nieruchomości.

Wymiana poglądów i doświadczeń

W tegorocznej edycji Kongresu Deweloperów uwaga uczestników skupi się na zagadnieniach legislacyjnych oraz wyzwaniach związanych z reformą planowania przestrzennego, analizowanych z perspektywy zarówno samorządu, jak i deweloperów. Tematem dyskusji będzie także finansowanie Real Estate Investment Trusts (REITs) oraz środki konieczne do aktywizacji polskiego kapitału w tym obszarze. Agenda wydarzenia obejmie również panel polityczny, który będzie poświęcony kierunkom rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. W kontekście urbanistyki, uczestnicy kongresu będą omawiać strategie mixed use w ramach joint venture oraz sposoby na wyjście z projektu. Jednym z tematów dyskusji będzie implementacja Zielonego Ładu w kontekście dążenia do zeroemisyjności w budownictwie oraz związane z tym wyzwania. Nie zabraknie również rozmów na temat technologicznych innowacji w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i ich wpływu na branżę deweloperską.

Kongresowi będzie towarzyszył szereg wydarzeń, które umożliwią uczestnikom wymianę poglądów i doświadczeń, a także będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu relacji biznesowych i partnerskich. Jednym z nich będzie długoletnie Forum Dialogu, które stanowi doskonałą okazję do wspólnej debaty dla przedstawicieli różnych środowisk. – Mając na uwadze fakt, że w kwietniu nastąpią zmiany w samorządach, tegoroczne wydarzenie to doskonała możliwość zbudowania platformy dialogu w nowym otwarciu – dodaje Małgorzata Nowodworska.

Krakowski oddział PZFD już teraz przygotowuje się do październikowej edycji Kongresu Deweloperskiego. Uczestnicy mogą spodziewać się bogatego programu, który obejmie kluczowe tematy i trendy branżowe. Finalna agenda wydarzenia zostanie przedstawiona wkrótce, dostarczając szczegółowych informacji o planowanych panelach dyskusyjnych, prelegentach i atrakcjach mu towarzyszących.