Lex deweloper. Łakomy kąsek na Ugorku

Wizualizacja fot. Dasta Inwestment

Na kilku działkach przy ul. Seniorów Lotnictwa inwestor chce zbudować blok mieszkalny. Teraz są to tereny zielone, porośnięte drzewami, ale z przeznaczeniem na zabudowę usługową.

Firma Dasta Inwestment złożyła w urzędzie wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W sześciokondygnacyjnym bloku o długości ponad 80-metrów ma zmieścić się minimum 58 mieszkań o powierzchni od 36 do 130 metrów kwadratowych. Inwestor zakłada również zbudowanie garażu podziemnego z 84 miejscami parkingowymi. Żeby jednak powstał blok, trzeba usunąć kilkadziesiąt drzew i krzewów.

Deweloper złożył wniosek w trybie specustawy mieszkaniowej. W planie miejscowym działki, którymi jest zainteresowany, zostały zarezerwowane pod zabudowę usługową.

W tym przypadku potrzebne jest spełnienie kilku wymogów. Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały zadecydowała, że projekt nie zostanie od razu odrzucony, jeśli m.in. zachowane zostaną odpowiednie odległości od przystanku komunikacji miejskiej, terenu rekreacji i od najbliższej szkoły oraz przedszkola.

Z tym że w przypadku placówek oświatowych, nie są brane pod uwagę szkoły prywatne. Oprócz tego w publicznej placówce musi być zapewniona odpowiednia liczba miejsc dla dzieci.

Najbliżej, bo 200 metrów od inwestycji, jest szkoła podstawowa nr 128, ponad 600 metrów jest do SP 114. Do najbliższego przystanku autobusowego mieszkańcy mieliby 95 metrów, a do miejsca rekreacji – które deweloper nazwał „terenami otwartymi Muzeum Lotnictwa" – 170 metrów.

Parametry zabudowy mieszczą się również w tych zapisanych w planie miejscowym.

Krakowskie standardy

Należy przypomnieć, że specustawa mieszkaniowa dotyczy bloków, w których planowane jest minimum 25 mieszkań, lub zabudowy jednorodzinnej, gdzie zaplanowano minimum 10 lokali. Inwestycja nie musi być zgodna z zapisami planu miejscowego, ale ze studium już tak.

Miejscy radni ustalili m.in. to, że odległość planowanego budynku od przystanku nie może być większa niż 250 metrów, a od szkoły podstawowej i przedszkola oraz od terenów rekreacyjnych lub sportowych nie większa niż 750 metrów.

Bloki mieszkalne nie mogą być też wyższe niż siedem kondygnacji, z takim wyjątkiem, że jeśli nie dalej niż pół kilometra od planowanej inwestycji znajduje się wyższy budynek, to inwestor może zaprojektować obiekt o wysokości wynoszącej jego połowę.

comments powered by Disqus