Najniższa emerytura w Krakowie to 56 groszy. Najwyższą dostaje kobieta 80+

fot. Pixabay.com
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane o wysokości emerytur. Najwięcej otrzymuje mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego, która po 61 latach pracy otrzymuje miesięcznie 25,3 tys. zł. Najwyższa kwota wypłacana w Krakowie jest nieco niższa.

Mieszkanka naszego miasta przepracowała 57 lat i podobnie jak rekordzistka z kujawsko-pomorskiego uzyskała świadczenia po 80. roku życia. Krakowski oddział ZUS wypłaca jej co miesiąc 23,7 tys. zł.

– Wysokie świadczenia otrzymują osoby, które mają długi staż pracy i zdecydowały się przejść na emeryturę wiele lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Na wysokość emerytury składa się bowiem kapitał wypracowany podczas aktywności zawodowej i przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę. Czyli im dłużej pracujemy, tym więcej składek zgromadzimy. Jednocześnie opóźniając przejście na emeryturę skracamy przewidywany czas jej wypłaty, dlatego świadczenie zdecydowanie wzrasta – mówi Anna Szaniawska, rzecznik prasowy małopolskiego ZUS.

Najniższa emerytura w Krakowie: 56 groszy

Z roku na rok rośnie liczba emerytur kilkugroszowych. To konsekwencja wprowadzenia od 1999 roku reformy emerytalnej - zaledwie jedna wpłata do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala otrzymać emeryturę. Jej wysokość będzie jednak proporcjonalna do naszego wkładu do systemu. Najniższa emerytura w Polsce została przyznana kobiecie z województwa lubelskiego, która pracowała zaledwie dzień i otrzymuje 2 grosze

– Najniższe świadczenie w województwie małopolskim wynosi 25 groszy. W Krakowie to 56 groszy – mówi Anna Szaniawska.
comments powered by Disqus