Obok Błękitka powstaną kolejne biurowce. Mieszkańcy protestują

Skanska w obrębie al. Pokoju, ul. Grzegórzeckiej, ul. Rogozińskiego zamierza wybudować kompleks biurowy fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Skanska zamierza wybudować nieopodal ronda Grzegórzeckiego kompleks biurowy o łącznej powierzchni najmu przewyższającej przynajmniej trzykrotnie przestrzeń dostępną w sąsiadującym z inwestycją Błękitku. Okoliczni mieszkańcy są oburzeni i żądają zmiany zakresu inwestycji.

Na terenie dawnej drukarni pomiędzy al. Pokoju a ul. Grzegórzecką mają powstać trzy 8-piętrowe (36-metrowe) budynki o charakterze biurowo-usługowym. Powierzchnia użytkowa obiektu ma wynosić ponad 50 tys. metrów kwadratowych. W projekcie uwzględniono także dwie kondygnacje podziemne, które razem z naziemnym parkingiem mają oferować ponad 400 miejsc postojowych dla samochodów.

Aktualnie Skanska, która jest właścicielem gruntów oraz spółka zależna Melar Development, są na etapie ustalania warunków zabudowy z urzędem miasta.

Brak porozumienia z sąsiadami

Może wszystko poszło by gładko, gdyby deweloper znalazł nić porozumienia z mieszkańcami sąsiadującymi bezpośrednio z inwestycją w bloku przy ul. Rogozińskiego 6. Mieszkańcy tego bloku są stroną w postępowaniu ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji Skanska i postanowili wszcząć protest.

– W naszym proteście chodzi przede wszystkim o zmianę zakresu inwestycji. Popieramy rozwój naszej okolicy i chcemy tutaj nowych inwestycji, ale to, co chce zrealizować Skanska, będzie miało zdecydowanie negatywny wpływ na ten rejon miasta – mówi Bartłomiej, jeden z mieszkańców.

Mieszkańcy nie mają nic przeciwko temu, aby inwestycja powstała, ale optują za tym, aby ją nieco zmodyfikować. Trzy główne problemy, które może wywołać inwestycja dla tego obszaru miasta to trudności komunikacyjne, brak miejsc parkingowych oraz zwiększenie zanieczyszczenia powietrza.

– Inwestycja o tak dużej skali może obciążyć komunikacyjnie naszą ulicę, tym bardziej że inwestor nie planuje bezpośredniego połączenia z al. Pokoju, a zatem niemal cały ruch zostanie skierowany na niewielką drogę ul. Rogozińskiego. Poza problemami komunikacyjnymi nowa inwestycja wraz z istniejącą zabudową stworzy betonową ścianę pomiędzy rondem Grzegórzeckim a ul. Rogozińskiego, co utrudni przewietrzanie miasta – tłumaczy mieszkaniec.

Protestujący kilka dni temu przedstawili swoją propozycję zabudowy tego obszaru. Proponują, aby zaprojektować jeden budynek o kaskadowym kształcie, zamiast trzech obiektów. Ponadto chcą oni, aby stworzyć wjazd na teren inwestycji od strony al. Pokoju i ul. Grzegórzeckiej, tak żeby zminimalizować obciążenie ul. Rogozińskiego. Mieszkańcy żądają również rekompensaty za negatywne skutki nowej inwestycji w postacji zielonego skweru oraz apelują o integrację ciągów pieszo-rowerowych z otoczeniem, aby kompeleks nie stał się odrębną wyspą.

Nieuczciwe konsultacje

Z mieszkańcami bloku przy ul. Rogozińskiego 6 inwestor przeprowadził konsultacje społeczne ws. inwestycji, które ich zdaniem były nieuczciwe, a przedstawiciele firmy wręcz kłamali na temat planów realizacji.

– Przedstawiciele firmy starają się mówić jak najmniej albo nie mówią prawdy. Na pierwszym spotkaniu firma twierdziła, że nie ma żadnych konkretnych planów i być może zabudowa będzie miała charakter kaskadowy, tak aby nie zacieniać naszego bloku. Tymczasem w tym samym momencie do urzędu miasta wpłynął wniosek o decyzję środowiskową dla inwestycji z bardzo konkretnymi założeniami zabudowy – przedstawia mieszkaniec.

Mieszkańcy wskazują również inne działania firmy podczas konsultacji społecznych i poddają w wątpliwość transparentność oraz uczciwość firmy wobec nich. – Konsultacje w wykonaniu firmy Skanska przypominają raczej polityczną zagrywkę, żeby sprawdzić, na ile mieszkańcy orientują się w procedurach związanych z procesem inwestycyjnym niż faktyczny dialog – mówi pan Bartek.

Skanska nie odniosła się do zarzutów, jakie stawiają mieszkańcy wobec firmy. Spółka potwierdziła jedynie, że jest właścicielem terenu dawnej drukarni oraz że aktualnie działka jest przygotowywana do nowej inwestycji. – W związku z tym uzyskujemy szereg zgód i pozwoleń. Przy planowaniu wszystkich nowych inwestycji, również teraz, jesteśmy otwarci na rozmowy z sąsiadami, aby przedstawiać dostępne i potwierdzone informacje dotyczące naszych zamierzeń. Będziemy kontynuować spotkania z mieszkańcami. Praktykowaliśmy takie podejście również przy naszych poprzednich krakowskich inwestycjach, takich jak budynek Axis – informuje Veronika Themerson, dyrektor projektów biurowych w Skanska.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki