Plany na potężny kompleks „hotelowy”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Dwa ponad 40-metrowe bloki mają powstać przy ul. Przybyszewskiego. Inwestorem jest Skanska, jednak postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę jest na razie zawieszone.

Dwa lata temu Skanska poinformowała o nabyciu 7 tys. mkw. pod zabudowę komercyjną. Spółka stwierdziła, że zrealizuje tam mieszkania pod wynajem instytucjonalny (PRS). Firma zakomunikowała, że może tam powstać około 400 pięćdziesięciometrowych lokali.

W lutym tego roku prezydent miasta wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Wniosek wpłynął do urzędu miasta w listopadzie 2022 roku. Z dokumentów wynika, że mają to być dwa 14-kondygnacyjne budynki (maksymalna wysokość to 45 metrów) z 460 apartamentami.

Osoby zainteresowane inwestycją złożyły kilkanaście uwag. Przekonywali o tym, że rozwinięta naturalna roślinność oraz występujące tam gatunki ptaków wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zwłaszcza w kontekście powstających w okolicy innych inwestycji. Pojawiły się też wnioski o stworzenie dodatkowej analizy dotyczącej wód opadowych.

Pytania i odpowiedzi

Okoliczni mieszkańcy obawiają się również zwiększanego ruchu na lokalnych ulicach i braku miejsc postojowych. Pojawiły się również obawy co do okolicznych budynków czy posadowienie w sąsiedztwie ogromnego bloku nie spowoduje osiadania gruntów czy pękania bloków, które już tam są.

Urzędnicy na podstawie odpowiedzi oraz opracowań dostarczonych przez inwestora, stwierdzili, że wszelkie prace związane z usuwaniem zieleni i gniazd ptaków muszą być przeprowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych wyniesie 18, przy 93 miejscach dla klientów inwestycji.

Co do obaw o zalewanie. – Stwierdzony stan faktyczny sugeruje, że zarówno realizacja jak i eksploatacja przedsięwzięcia nie będą powodować negatywnych skutków w zakresie stosunków wodnych na omawianym terenie – widnieje w dokumencie. Wody opadowe będą trafiać do kanalizacji deszczowej.

Urzędnicy uspakajają również, że „dostępne na obecnym etapie procesu inwestycyjnego dane nie wskazują jednak na istnienie czynników stwarzających ryzyko katastrofy budowlanej”. Natomiast nie ma odpowiedzi na pytanie o kwestie dotyczące tego, jak inwestycja wpłynie na ruch drogowy na tym obszarze, bo decyzja środowiskowa nie jest od tego.

Postepowanie zawieszone

Wniosek o pozwolenie na budowę złożyła spółka Studio-Archi5 w kwietniu 2022 roku. Jak na razie urzędnicy nie rozpatrzyli dokumentów. Jak wynika z informacji uzyskanych w urzędzie miasta na wnoisek inwestora postępowanie zostało zawieszone w maju zeszłego roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice