W Krakowie coraz mniej nowych mieszkań

W Krakowie rozpoczęto budowę w tym roku przynajmniej 6,5 tys. mieszkań fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Deweloperzy w Krakowie w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2020 roku oddali do użytkowania ponad 7,5 tys. mieszkań – to spadek względem ubiegłego roku o 30 proc. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto,  spada przynajmniej od 2018 roku.

W okresie od stycznia do października oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto – wynika z ogólnokrajowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jednakże Kraków we wszystkich tych obszarach notuje spadki.

W Krakowie oddano do użytkowania w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2020 roku 8,2 tys. mieszkań – to spadek względem ubiegłego roku o niemal 30 proc. Deweloperzy oferujący mieszkania na sprzedaż lub wynajem są odpowiedziali za 92 proc. wszystkich dostarczonych w tym czasie na rynek mieszkań (7,5 tys.), pozostałą część stanowią inwestorzy indywidualni (358 lokali) oraz spółdzielcze inwestycje (298 lokali).

Liczba oddanych do użytku mieszkań w Polsce w wyżej wymienionym okresie wynosi 176,4 tys. – to wzrost o 6,1 proc. porównując rok do roku, przy czym w samym sektorze deweloperskim wynik ten wyniósł 9,3 proc. – Ten parametr nie obrazuje dobrze bieżącej sytuacji gospodarczej, ponieważ jest bezpośrednim wynikiem inwestycji rozpoczynanych około dwóch lat wcześniej i jest zgodny z długoterminowymi przewidywaniami. W kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować podobne wskaźniki obrazujące liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania – komentuje Polski Związek Firm Deweloperskich.

Pierwsze dziesięć miesięcy bieżącego roku przyniosło 15,6 mln mkw. powierzchni mieszkaniowej, natomiast przeciętna pow. użytkowa jednego mieszkania wyniosła 88,7 mkw.

Znacznie mniej rozpoczętych budów

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Krakowie w okresie styczeń-październik wynosi blisko 6,6 tys. – to spadek o 20 proc. względem tego samego okresu 2019 roku i 28 proc. względem 2018 roku. Większość z budów w tym roku została rozpoczęta przez deweloperów (5,9 tys.), inwestorzy indywidualni stanowili nieznaczną część (653 lokale), natomiast żadnych nowych spółdzielczych inwestycji nie rozpoczęto.

W kraju natomiast rozpoczęto budowę 186,9 tys. mieszkań (deweloperzy - 105,3 tys.; inwestorzy indywidualni - 78,7 tys.) – to wartość niższa o 7,7 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W samym sektorze deweloperskim spadek odnotowano na poziomie 10,3 proc. – Nasza prognoza przedstawiona w okresie pierwszego lockdownu zakładała kilkunastoprocentowy spadek liczby mieszkań, których budowa się rozpocznie. Na dzień dzisiejszy podtrzymujemy pierwotną prognozę, choć prawdopodobne jest, że łączny spadek nie przekroczy 10 proc. – dodaje PZFD.

GUS szacuje się, że na koniec października w budowie pozostawało 836,1 tys. mieszkań.

Nadchodzi boom pozwoleń na budowę

Przez pierwsze dziesięć miesięcy 2020 roku w Krakowie liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, wyniosła 7,8 tys., z czego 95 proc. stanowiły pozwolenia wydane deweloperom. W podobnym okresie 2019 roku wydano 8,2 tys. takich pozwoleń, a w 2018 roku – 8,9 tys. Oznacza to spadek wydanych pozwoleń na budowę mieszkań w okresie styczeń-październik bieżącego roku o 5 proc. względem 2019 roku.

W Polsce zaś skumulowany spadek liczby pozwoleń na budowę mieszkań wyniósł niewiele mniej niż w Krakowie – 4,5 proc., w tym w sektorze deweloperskim 7,2 proc.

– Pod koniec roku prawdopodobnie będziemy obserwować kumulację składanych wniosków o pozwolenie na budowę, co ma związek z nowymi przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2021 roku. Owe wnioski powinny przełożyć się na bardzo wysokie liczby pozwoleń na budowę w pierwszym kwartale następnego roku – ocenia Polski Związek Firm Deweloperskich.