WSA: Spór z ZUS-em do rozwiązania w Warszawie

fot. Julia Ślósarczyk
Nie krakowski, tylko warszawski sąd administracyjny może zająć się sprawą braku zwolenienia z opłaty składek.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęło kilka spraw związanych z odmowną decyzją ZUS-u w sprawie zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za konkretny miesiąc.

Wiosną przedsiębiorcy mogli zawnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie składek nawet za trzy miesiące. Był to element zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednak nie wszyscy zostali zwolnieni z obowiązku uiszczenia tych opłat. W związku z tym wnieśli sprawę do sądu administracyjnego. I tu zaczynają się schody.

WSA zauważył, że oddziały ZUS-u, które wydają decyzję, nie posiadają osobowości prawnej. Wiąże się z tym brak możliwości przypisania statusu strony w postępowaniu. Co prawda zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z lutego 2017 roku, możliwe jest przekazanie do rozpoznania niektórych spraw m.in. ZUS-u. Jednak te sprawy muszą wiązać się z umorzeniem, odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty należności z tytułu składek.

Zgodnie więc z siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy, którzy nie zgadzają się z negatywną dla nich decyzją oddziałów ZUS-u, powinni zaskarżyć je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

comments powered by Disqus