Wstrzymano budowę Galerii Wieliczka

fot. galeriawieliczka.pl