Hotel przy Błoniach zostanie w końcu otwarty

fot. Julia Ślósarczyk