100 krakowian ma szansę na mieszkanie w zamian za remont

Zdjęcie przykładowe fot. Krzysztof Kalinowski

15 marca rozpoczął się nabór wniosków do drugiej edycji programu „Mieszkanie za remont”. W tym roku zostało przygotowane 100 lokali. Zgłaszać można się do 14 kwietnia.

Założenia programu są proste: w zamian za remont można wynająć lokal na czas nieokreślony. W programie mogą uczestniczyć osoby, które mieszkają w Krakowie z zamiarem pobytu stałego i nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej (pow. krakowskim, wielickim lub proszowickim).

Do tego dochodzi kwestia finansowa. Wnioskodawcy muszą wykazać, że ich średni miesięczny dochód netto w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę wynosi:

- 150–350% najniższej emerytury (2 382,66 zł – 5 559,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym

- 125–300% najniższej emerytury (1 985,55 zł – 4 765,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym

- 100–250% najniższej emerytury (1 588,44 zł – 3 971,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

–  Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Po weryfikacji złożonych wniosków stworzona zostanie tzw. lista remontowa osób uprawnionych, zgodnie z określoną punktacją. Listą remontową objętych zostanie ok. 100 wniosków, które uzyskają najwyższą liczbę punktów – tłumaczy urząd miasta.

Remont, na który jest przewidziane 12 miesięcy, jest przeprowadzana na koszt wnioskującego. Następnie stawka czynszu jest określona za metra kwadratowy i wynosi od 6 do nieco ponad 15 zł.

W pierwszej edycji wpłynęło 717 wniosków (na 52 dostępne lokale), z czego około połowa został rozpatrzona pozytywnie. Ostatecznie 40 mieszkań znalazło przyszłego najemcę, ponieważ 10 osób zrezygnowało.

– Największym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania 3- i 4-pokojowe oraz te, które są położone w Nowej Hucie, Śródmieściu oraz Podgórzu – informuje magistrat.