Bezrobotnych po studiach tyle samo co po gimnazjum i podstawówce

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

GUS podał dane dotyczące bezrobocia w Krakowie w pierwszym półroczu tego roku. W Grodzkim Urzędzie Pracy zarejestrowanych było ponad 10 tys. osób.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu do GUP zarejestrowało się 8,3 tys. osób, w tym 2,6 tys. po raz pierwszy. Jeśli chodzi o ogólną liczbę zarejestrowanych to w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku, wzrosła ona o 10,5 proc. W tym samym czasie z ewidencji wykreślonych zostało 9,6 tys. bezrobotnych, z których to 4,5 tys. osób podjęło pracę.

Podsumowując zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec czerwca 2023 roku było 10,8 tys. osób. W zeszłym roku była to liczba o 2,5 tys. większa. – W ujęciu rocznym ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 19,1 proc. (wśród kobiet spadek o 19,7 proc., a wśród mężczyzn o 18,5 proc.) – podaje GUS.

Delikatna przewaga kobiet

Nie patrząc na miejsce po przecinku, w podziale na płci, bezrobocie rozkłada się niemal po równo (50,1 proc. stanowią kobiety).

Natomiast jeśli chodzi o wiek, to największą grupę bezrobotnych stanowili krakowianie w przedziale wiekowym 35-44 lata (3 tys. osób). – W ujęciu rocznym odnotowano spadki we wszystkich grupach wieku, w tym zwłaszcza w grupie bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat – o 24,6 proc. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2023 r. wyniosła 2 proc. i w porównaniu z poprzednim rokiem spadła o 0,5 p. proc.

– podaje GUS.

Prawie jedna trzecia zarejestrowanych osób podała jako wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe. Niemal taki sam odsetek bezrobotnych legitymowało się wykształceniem wyższym.

– W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano spadki liczby bezrobotnych w każdej grupie osób, największy miał miejsce w grupie osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe, branżowe (o 24,4 proc.) – czytamy w publikacji.

Mniej ofert?

Do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wpływają również oferty od przedsiębiorców i instytucji publicznych. W ciągu sześciu miesięcy 2023 roku takich ofert GUP miał 13,9 tys., o blisko 30 proc. mniej niż w zeszłym roku. Jednocześnie urząd posiadał 2,5 tys. wolnych miejsc pracy – to o 23,5 proc. więcej niż przed rokiem.