Co się liczy dla pracodawców? Praca w zespole i radzenie sobie ze stresem

fot. pexels.com

Powstałe w lipcu Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy wykazało szereg danych związanych z oczekiwaniami krakowskich pracodawców wobec kandydatów do pracy, ale także pokazało, jakie decyzje o przyszłości na rynku pracy podejmuje młodzież mieszkająca w Krakowie.

Najbardziej interesującym elementem opracowania wydaje się badanie ankietowe przeprowadzone wśród współpracujących z urzędem przedsiębiorców. Badanie dotyczyło przede wszystkim oczekiwań krakowskich pracodawców wobec kandydatów do pracy.

Na podstawie danych przedstawionych przez Grodzki Urząd Pracy widać, że krakowscy pracodawcy wśród kandydatów najbardziej oczekują umiejętności pracy w zespole, następnie gotowości do podnoszenia kompetencji zawodowych, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

Bardzo wysoko pracodawcy oceniają elastyczność pracownika i szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków pracy, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz podzielność uwagi. Za mniej znaczące krakowscy pracodawcy uznali kompetencje techniczne, wykształcenie kierunkowe czy doświadczenie na podobnym stanowisku.

– Zmieniające się oczekiwania pracodawców wymagają od pracowników lub kandydatów do pracy stałego zwiększania ich kompetencji poznawczych, społecznych i technicznych. Pozwoli to skutecznie dostosowywać umiejętności do rynku pracy, który w warunkach aktualnej transformacji, w tym zwłaszcza cyfrowej, ulega dynamicznym przemianom – mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zachęca do zapoznania się z nową publikacją.

Wykształcenie istotne?

Krakowscy pracodawcy bardzo różnie podchodzą do istotności posiadania przez kandydatów potwierdzonego wykształcenia wyższego, ma to swoje odzwierciedlenie w liczbie studentów w Krakowie, gdyż w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano znaczący ich spadek. Na te zmiany z pewnością ma wpływ także demografia. Poniższa grafika przedstawia liczbę studentów w Krakowie w perspektywie od 2010 roku w oparciu o dane z Raportów o stanie miasta Krakowa.Bardziej od posiadanego wykształcenia krakowscy pracodawcy w badaniu ankietowym wskazali, że oczekują od kandydatów do pracy doświadczenia zawodowego lub umiejętności praktycznych. Według pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy znajomość języka obcego nie jest kluczowym czynnikiem determinującym przyjęcie do pracy, jednakże należy podkreślić, że do wykonywania niektórych profesji jest to warunek w oczywisty sposób niezbędny.

Gromadzone przez urząd dane mają służyć do wieloaspektowych interpretacji zdarzeń i tendencji na rynku pracy w Krakowie. Mogą one być wykorzystywane przez różnych interesariuszy: władze samorządowe, przedsiębiorców, a także podmioty zaangażowane w rozwój lokalnego rynku pracy.