Czy giełda spożywcza Rybitwy utrzyma się pośród wieżowców?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Wiemy już, że Kompleks Handlowy Rybitwy nie zostanie zlikwidowany, co potwierdza spółka zarządzająca targowiskiem. Rolnicy obawiają się jednak wyparcia ich z placu w związku z rozwojem obiektu i nową zabudową, jak twierdzą, „budami pośredników”.

− Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada, że w tym rejonie powstaną budynki 150-metrowe i nie łudźmy się, że giełda Rybitwy utrzyma się pośród wieżowców. Nikt nie pozwoli na to, żeby nowoczesne osiedle mieszkaniowe, które powstanie w okolicy, było powiązane z taką infrastrukturą rolniczą – powiedział dla portalu warzywa.pl Zbigniew Orzechowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Producentów Warzyw.

Plan miejscowy „Nowe Miasto”, który zakłada możliwość wysokiej zabudowy na terenie Rybitw i Płaszowa, znajduje się nadal w przygotowaniu. Nie wiadomo też, czy urbanistyczna wizja wieżowców spełni się, nawet gdy plan zostanie już uchwalony. Co więcej, przedstawiciel prezydenta Jacka Majchrowskiego na początku maja stwierdził, że zapisy planu nie zabraniają dalszej działalności placu targowego.

Mimo to handlarze KH Rybitwy domagają się czym szybszego wskazania nowej lokalizacji centrum dystrybucji i logistyki oraz miejsca, gdzie rolnicy mogliby docelowo sprzedawać swoje towary.

Nowa giełda warzyw w Nowej Hucie?

Na pytanie redaktorów portalu warzywa.pl, gdzie przypuszczalnie mogłaby powstać nowa giełda warzyw, Zbigniew Orzechowski wskazał cztery lokalizacje: Proszowice, Słomniki, Miechów, Nowa Huta. – Z tego, co nam wiadomo, takie lokalizacje zostały zgłoszone do urzędu marszałkowskiego – dodał.

Prezes OZPW powiedział, że lokalizacja giełdy w Nowej Hucie ma największe szanse. – Przemawiają za tym względy logistyczne, przede wszystkim bliskość obwodnicy i trasy S7, ponieważ plac byłby bardzo blisko zjazdu. Oprócz tego cała infrastruktura towarzysząca, czyli m.in. wodociągi i kanalizacja, jest praktycznie gotowa. Mówimy tu o terenach po byłej Hucie im. Sendzimira, które przejął urząd marszałkowski – tłumaczył Orzechowski.

Rolnicy może nie do końca obawiają się likwidacji samego targowiska na Rybitwach, lecz tego, że nie będzie tam już dla nich miejsca. Kiedy mogłoby się to jednak wydarzyć, za 5-10 lat? − Czasu nie mamy. Z tego, co obserwujemy, giełda zabudowuje się „budami pośredników”, a zatem rolnik zostanie pominięty. Już teraz są problemy z miejscami, których nie przybywa i nie będzie przybywać, ponieważ agresywna zabudowa spowoduje to, co wydarzyło się 10 lat temu na Śląsku − giełda zniknęła i rolniczy handel upadł – podsumował prezes związku.

OZPW optuje za tym, żeby giełda powstała jak najbliżej miasta, „a najlepiej w Krakowie”.

Likwidacji nie będzie. KH Rybitwy stawia na rozwój

Korporacja Gospodarcza efekt S.A., która jest właścicielem Kompleksu Handlowego Rybitwy, zaprzecza plotkom na temat rzekomej likwidacji placu handlowego.

– Nie potwierdzają tego jakiekolwiek działania właściciela obiektu. Wbrew tym pogłoskom, rynek hurtowy ma się dobrze i zgodnie z przyjętą polityką realizuje „cele i kierunki strategiczne nakierowane na jego rozwój i zwiększenie dotychczasowej efektywności gospodarowania oraz utrwalenie wizerunku i wzmocnienie pozycji rynkowej obiektu, przy założeniu realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych” – komunikują przedstawiciele KH Rybitwy.

Jak podkreśla spółka, na terenie giełdy działalność prowadzi ok. 230 przedsiębiorców oraz 450 producentów rolnych. W ostatnim czasie podjęto też szereg inwestycji w celu unowocześnienia obiektu i stworzenia jeszcze lepszych warunków do handlu.

Spółka wymienia m.in. remonty dróg i nawierzchni na placu, w tym poszerzenie głównej drogi wjazdowej do obiektu. Przygotowano plac parkingowy na 120 miejsc, stanowiska do handlu owocami sezonowymi, ok. 450 stanowisk na placu rolnym i 160 miejsc dla producentów owoców. Ponadto wydzielono 20 stanowisk załadunkowych dla ciężkich pojazdów, przeprowadzono modernizację oświetlenia, monitoringu, czy choćby został wdrożony skuteczniejszy system gospodarowania odpadami i wyeliminowano wwóz dużych ilości śmieci z zewnątrz.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone wyżej wymienione prace modernizacyjne, ulepszenia oraz obietnice nieustannego dążenia do poprawy warunków funkcjonowania targowiska ze strony KH Rybitwy, obawy o dalsze istnienie giełdy nie wydają się uzasadnione, przynajmniej przez następne kilka lat.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus