Działka po Gigancie. Wyrok po latach bez wpływu na przyszłość

Na tych działkach stał sklep wielkopowierzchniowy Gigant, który spłynął w maju 2003 roku. fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przed sądami administracyjnymi toczyło się postępowanie związane z decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wybickiego. Mowa o działkach po dawnym Gigancie.

Na początku 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w sprawie skargi na decyzję o warunkach zabudowy wydaną w lipcu 2019 roku dla zamierzenia polegającego na realizacji dwusegmentowego bloku mieszkalnego z podziemnym garażem i układem komunikacyjnym.

Skarżący zakwestionował m.in. nowy wskaźnik powierzchni zabudowy, planowaną szerokość elewacji, wysokość budynku czy też kształt dachu. Padł również zarzut o brak połączenie przyszłej inwestycji z drogą publiczną z uwagi na to, że działka przez którą zaplanowany został przejazd, w części należała do innego podmiotu.

Krakowski sąd administracyjny nie dopatrzył się uchybień. W wyroku stwierdził, że – podobnie jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze – miejscy urzędnicy prawidłowo ustalili wskaźniki, które znalazły się decyzji o warunkach zabudowy.

– Generalnie stwierdzić należy, że ustalając parametry zabudowy organ uwzględnił specyfikę planowanego obiektu z jednej strony, a z drugiej jego uzupełniającą, w stosunku do zabudowy mieszkaniowej, funkcję – orzekł sąd.

– W rozpoznawanej sprawie organy poczyniły wszystkie niezbędne ustalenia, a zarzut nienależytego wyjaśnienia sprawy jest oczywiście nieuzasadniony. Sąd nie stwierdził innych uchybień mogących mieć wpływ na wynik sprawy – czytamy w uzasadnieniu.

Skarżąca firma, która jest przedstawiona jako „D”, skorzystała z możliwości złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z 27 września tego roku NSA oddalił ją. – Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw i podlega oddaleniu – uznał sąd, nie dopatrując się żadnych uchybień w wyroku sądu I instancji.

Czekając na projekt

Pozytywny dla wnioskodawcy wyrok w rzeczywistości nie będzie miał jednak żadnych konsekwencji. W 2022 roku obecny (nowy) właściciel działki, o której mowa, otrzymał pozwolenie na budowę dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi.

Zwróciliśmy się do dewelopera z prośbą o komentarz i podanie informacji dotyczących przyszłej inwestycji. – Wyrok nie dotyczy NOHO Investment, nie byliśmy wnioskodawcą w tym postępowaniu. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy może złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W tym konkretnym przypadku cała procedura odbywała się przed nabyciem przez nas tej nieruchomości, dlatego też ten wyrok w żadnym stopniu nie wpływa na nasze zamierzenia inwestycyjne – informuje Dawid Sporysz, dyrektor zarządzający NOHO Investment.

Przedstawiciel spółki stwierdził, że jakiekolwiek plany związane z budową przy ul. Wybickiego i Krowoderskich Zuchów poda po Nowym Roku.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały