Fundusze Europejskie on tour! Odwiedź mobilne punkty

fot. Michal Skowronek tel.+48694002001

Poszukujący informacji i wsparcia z Funduszy Europejskich mają w czerwcu kolejną okazję, by uzyskać wiedzę u źródła. Mobilne Punkty Informacyjne spotkać można w większości gmin i powiatów Małopolski.

Wykorzystując informacje na temat dostępnych źródeł finansowania możemy nie tylko zadbać o rozwój biznesu, ale także swój własny. W poszukiwaniu wiedzy na temat Funduszy Europejskich warto odwiedzić strony internetowe lub punkt informacyjny. Te ostatnie, na co dzień dostępne w kilku miastach województwa, w czerwcu spotkać można niemal w każdej gminie Małopolski.

Czego można dowiedzieć się w Mobilnych Punktach Informacji? Otrzymamy tu nie tylko bezpłatne informacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych (dotacji lub pożyczki), ale także dowiemy, jak uzyskać wsparcie na rozwój zawodowy. Pracownicy punktów to wyszkoleni specjaliści, którzy stale monitorują dostępne formy wsparcia z programów regionalnych, krajowych oraz te oferowane przez małopolskie Instytucje Otoczenia Biznesu.

To okazja, by uzyskać informacje o tym, jak najefektywniej rozpocząć działalność lub rozwinąć już istniejącą. Zarówno w formie przedsiębiorstwa, jak i własnego doskonalenia osobistego, takich jak szkolenia i staże, a także kursy w zakresie kompetencji ogólnych (np. języki, szkolenia komputerowe, zarządzanie projektami) i zawodowych dla pracujących 50+ i osób z niepełnosprawnościami.

Mobilne Punkty Informacyjne to duża pomoc dla wszystkich zainteresowanych środkami unijnymi. Wiemy, że „czas to pieniądz”, dlatego staramy się, aby dotarcie do bezpłatnych informacji nt. funduszy unijnych było najprostsze z możliwych. Wyjazdowe konsultacje to znaczne ułatwienie w dostępie do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego warto przyjść do Punktu i zapytać o Fundusze Europejskie w Małopolsce. – zachęca Marszałek Witold Kozłowski.

Lista Mobilnych Punktów Informacyjnych jest bardzo długa i swoim obszarem działania w czerwcu pokrywa niemal wszystkie gminy i powiaty w Małopolsce. Całość dostępna jest na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/mobilne-punkty-informacyjne-w-malopolsce-w-czerwcu

Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

comments powered by Disqus