Medyczny start-up z Krakowa zebrał 7,5 mln zł

fot. mat. pras.

Krakowska spółka biotechnologiczna zamknęła rundę inwestycyjną w wysokości 7,5 mln zł. Pozyskane środki Intelliseq przeznaczy m.in. na utworzenie międzynarodowej sieci sprzedaży, globalną promocję i marketing, a także rozbudowę flagowego produktu IntelliseqFlow.

Ostatnie lata uwidoczniły znaczenie diagnostyki molekularnej w skutecznym rozpoznawaniu chorób, ich leczeniu oraz profilaktyce. Dynamiczny rozwój tego sektora to m.in. efekt rosnącej dostępności i malejących kosztów sekwencjonowania DNA. Kierunek branży wyznaczają dziś innowacyjne, wykorzystujące nowe technologie metody analizy dużych danych genetycznych. Beneficjentem wzmożonego zapotrzebowania na takie usługi jest polska spółka Intelliseq. Właśnie zamknęła rundę inwestycyjną, otrzymując od inwestorów łącznie 7,5 mln zł.

Pieniądze popłynęły głównie z funduszu YouNick Mint, ale też od inwestorów prywatnych związanych z branżą medyczną: to ceniona za wkład w rozwój diagnostyki molekularnej dr hab. n. med. Anna Wójcicka – współzałożycielka laboratorium Warsaw Genomics, a także Marcin Mańdziak – prezes Europejskiego Funduszu Medycznego, czy Tomasz Stefańczyk – właściciel prywatnego Centrum Medycznego Klara oraz największego laboratorium ortodontycznego w Polsce. W rundzie wziął też udział dotychczasowy wieloletni inwestor spółki, giełdowy fundusz Unfold.vc oraz aniołowie biznesu z COBIN Angels.

– Dla nas Intelliseq to modelowy przykład połączenia nauki i biznesu. Spółka konsekwentnie realizuje projekty badawcze i je komercjalizuje, głównie poprzez sprzedaż zagraniczną. Zamknięta runda pozwoli zwiększyć ekspozycję na rynki międzynarodowe. Co istotne, koszt odczytania pełnego genomu człowieka stale spada, a medycyna precyzyjna staje się coraz bardziej powszechna – mówi Rafał Sobczak z Unfold.vc, funduszu, będącego pierwszym prywatnym inwestorem Intelliseq.

Od pomysłu do komercjalizacji

Intelliseq powstał w 2014 r. z inicjatywy wywodzących się z PAN naukowców – Klaudii Szlarczyk-Smolany, Marcina Piechoty, Michała Korostyńskiego i Sławomira Gołdy. Dziś, liczący 15 osób zespół tworzy zaawansowane narzędzia bioinformatyczne dla diagnostyki, terapii i prewencji chorób w oparciu o dane genetyczne.

W ostatnim roku spółka opracowała platformę chmurową IntelliseqFlow. Innowacyjna technologia do analizy surowych danych genetycznych wykorzystuje m.in. sztuczną inteligencję i autorskie modele obliczeniowe. Z gotowym produktem polski Intelliseq podbija rynki zagraniczne. Z oferty spółki korzysta m.in. największa sieć laboratoriów klinicznych w Indonezji, Prodia. W ostatnim czasie Intelliseq podpisał też umowę z globalnym partnerem dystrybucyjnym działającym na terenie Azji. To singapurski oddział firmy T-Systems, będącej częścią Deutsche Telekomu. Dostęp do technologii polskiej spółki będą mieć laboratoria i szpitale również w Singapurze, Chinach, Malezji czy Tajlandii.

– Pozyskane środki pozwolą nam na dalszą komercjalizację produktu. Chcemy ugruntować swoją pozycję przede wszystkim w USA, gdzie realizowaliśmy już projekty z zakresu genetyki konsumenckiej i diagnostyki oraz na rynku azjatyckim, który rozwija się bardzo szybko w obszarze sekwencjonowania i genetyki. Wiemy, że nawet najbardziej dopracowany pod względem technologicznym produkt potrzebuje uwiarygodnienia. W tej chwili konieczne jest rozszerzenie międzynarodowej sieci kontaktów, globalna promocja opracowanej technologii oraz wzmocnienie segmentu sprzedaży i zawieranie partnerstw branżowych z dużymi podmiotami. W planach mamy również dalszą rozbudowę funkcjonalną IntelliseqFlow – mówi dr Klaudia Szklarczyk-Smolana, współzałożycielka i CEO Intelliseq.