Miasto sprzeda „Tandetę”? Są chętni na wykup

fot. Krzysztof Kalinowski

Przedsiębiorcy działający na targowisku „Tandeta” sporządzili projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż placu handlowego.

Temat sprzedaży „Tandety” powraca co jakiś czas w debacie publicznej. Chętnymi na odkup od miasta terenu o powierzchni przekraczającej 2 hektary są dzierżawcy ze spółki Krakowskie Centrum Handlowo Targowe.

Przedsiębiorcy przypominają, że od początku lat 90. zainwestowali w ten teren – chodzi o nowe hale, remont okolicznych dróg czy też wykonanie kanalizacji pod ulicą Krzywdy. – Dotychczasowy błotnisty teren i bez infrastruktury stał się atrakcyjny, a w najbliższym sąsiedztwie na terenie będącym własnością Gminy Miejskiej Kraków powstał obiekt handlowy King Square – mówią.

Swoje inwestycje wycenili na około 19 mln złotych. Podkreślają również, że miesięcznie odprowadzają ponad 120 tys. złotych czynszu. Pieniądze te trafiają do kasy miasta.

Jak kwota?

Warte podkreślenia jest to, że kupcy nie odsprzedadzą dalej terenu, ponieważ w planie miejscowym dla tego rejonu, działki są przeznaczone pod handel i usługi.

W projekcie uchwały jak na razie nie padła kwota, jaką kupcy musieliby zapłacić miastu. W 2015 roku działki te zostały wycenione na blisko 16 mln złotych.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze