Najwięksi wciąż zatrudniają, krakowianie zakładają własne firmy. GUS podsumował III kwartał

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Firmy, które zatrudniają w Krakowie największą liczbę osób, nadal szukają pracowników. W porównaniu z zeszłym rokiem zwiększyła się liczba zakładanych działalności gospodarczych. Takie wnioski płyną z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Krakowie za trzeci kwartał tego roku.

Najwięksi zatrudniają najwięcej

Od początku roku do końca września w firmach powyżej 10 pracowników zatrudnionych było ponad 243 tysiące osób. W porównaniu z takim samym okresem 2022 roku można mówić o ponad 3-procentowym wzroście.

Z tej liczby najwięcej osób było zatrudnionych w firmach z branży informacja i komunikacja (blisko 21 proc.). Przedsiębiorstwa te nadal szukają pracowników, o czym świadczy ponad 10-procentowy wzrost zatrudnienia w porównaniu z końcem września 2022 roku.

Podobny wzrost zatrudnienia zanotowały firmy z branży związanej z gastronomią i zakwaterowaniem. O 7 procent zwiększyło się zatrudnienie w branży związanej z obsługą rynku nieruchomości.

– Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 3,9 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,3 proc. ) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 1,1 proc.) – informuje GUS.

Jak podaje GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. wyniosło 9294,16 zł. Oznacza to ponad 13-procentowy wzrost w stosunku do zeszłego roku.

Na swoim

Pod koniec września liczba osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą, wyniosła 110 400, co oznacza wzrost o ponad 6 proc., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Najczęściej podawaną działalnością był handel i naprawa pojazdów samochodowych (ponad 28 tys. firm), a także „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” – 26,4 tys. oraz „informacja i komunikacja” – 20,5 tys.

Natomiast stopa bezrobocia w Krakowie pod koniec września wyniosła 2 proc. W Grodzkim Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest nieco ponad 10 tys. osób. To o 3 tys. mniej niż pod koniec września zeszłego roku. Tyle samo bezrobotnych jest kobiet i mężczyzn.