Nowy budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH już otwarty

fot. mat.prasowe AGH

18 listopada został otwarty nowy budynek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Inwestycja będzie służyć studentom i pracownikom Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pięciokondygnacyjny budynek o kubaturze ponad 21 tys. m3 i powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2  powstał przy ul. Reymonta 19. W obiekcie znajdą się m.in. pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne oraz sale wykładowe i seminaryjne. Pozwoli to na zespolenie w jednym kompleksie wszystkich grup badawczych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, rozproszonych dotychczas na terenie kampusu AGH.

Nowoczesny obiekt umożliwi stworzenie wydziałowi bazy dla rozwoju biofizyki, zarówno jako kierunku badawczego, jak i kierunku studiów na WFiIS, który uzyskał prawa do nadawania habilitacji w tej dziedzinie.

Nowe laboratoria

Dodatkowa przestrzeń w nowym budynku pozwoli na rozwój specjalistycznych, kilkunastu nowych pracowni studenckich, m.in. Nowoczesnych Materiałów i Technologii, Komputeryzacji Pomiarów oraz Fizyki Fazy Skondensowanej.

Dzięki nowym laboratoriom studenci będą mogli kształcić praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, Informatyka Stosowana, Mikro i Nanotechnologie w Biofizyce czy Nanoinżynieria Materiałów (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Nie bez znaczenia jest też wykorzystywanie infrastruktury Wydziału do organizowania cyklicznych akcji popularyzujących nauki fizyczne wśród dzieci, uczniów szkół podstawowych i średnich.

Do nowego budynku przeniosły się już trzy, spośród sześciu katedr Wydziału. Blisko 50 nowych pomieszczeń zostało zajętych przez 60 pracowników oraz 24 doktorantów. Dodatkowo w piwnicach obiektu znajduje się magazyn materiałów promieniotwórczych oraz podziemny parking z 22 stanowiskami.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Mostostal to 44,6 mln zł. Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło dofinansowania dla pierwszego etapu budowy w wysokości ponad 5 mln zł.

W czołówce

W tegorocznej rekrutacji kierunek Informatyka Stosowana z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej znalazł się w czołówce kierunków pod względem liczby podań na jedno miejsce (774 podania).

Tym samym na jedno miejsce na tym kierunku aplikowało ponad 10 osób. Dodatkowo na tym kierunku kandydaci musieli w tym roku osiągnąć najwyższy próg punktowy, tj. 988 punktów na 1000 możliwych. W roku akademickim 2021/2022 studia na czterech kierunkach na tym wydziale rozpoczęły 163 osoby.