Pieniądze mogły skończyć problem na os. Teatralnym. Teraz z budynku niewiele zostało [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Właściciel budynku dawnej stołówki pracowniczej przy os. Teatralnym 19 złożył miastu propozycję odkupienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Urząd musiał odmówić.

Firma Frax-Bud ma w planach przebudowę i rozbudowę dawnej stołówki w Nowej Hucie na apartamentowiec z 70 mieszkaniami i garażem podziemnym dla 30 samochodów. Okoliczni mieszkańcy walczą z tymi zamiarami, jednak prawo stoi po stronie dewelopera, który dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz korzystnymi wyrokami sądów.

Sąsiedzi planowanej inwestycji nie odpuszczają, a po ich stronie opowiedziało się wielu miejskich radnych. Niedawno w tej sprawie do prezydenta Krakowa listę pytań wysłał Włodzimierz Pietrus. Poszukiwane są najmniejsze uchybienia, która skutkowałyby zatrzymaniem inwestycji.

Urząd miasta odpowiada jednak, że nie ma ku temu podstaw. Inspektorzy na bieżąco monitorują proces inwestycyjny. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki na bieżąco monitoruje roboty budowlane realizowane na os. Teatralnym 19. Ostatnia kontrola w terenie odbyła się 29 kwietnia 2024 roku – przypominają. Również sprawa ochrony cennych drzew – pomników przyrody – została w sposób dogłębny przeanalizowana, zostało przygotowane specjalne opracowanie w tej sprawie.

Zmiana własności za 18 mln złotych

Radny Pietrus zadał również pytanie dotyczące ewentualnego wniosku do sądu o rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste. Magistrat nie widzi podstaw do takiego ruchu. – Przeprowadzona analiza stanu prawnego i faktycznego niniejszej sprawy nie wykazała, aby występowały przesłanki do skierowania do sądu roszczenia dotyczącego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – twierdzą urzędnicy.

Podstawą mogłoby być korzystanie z tego prawa w sposób rażący, nacechowany złą wolą i niczym nieusprawiedliwiony. W tej konkretnej sprawie, co zostało powtórzone, deweloper działa na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę.

W styczniu Frax-Bud złożył miastu ofertę dotyczącą kupna prawa użytkowania wieczystego. Kwota jaka padła to 18 mln złotych. – 23 kwietnia poinformowano spółkę, że aktualnie nie ma zarezerwowanych w budżecie miasta Krakowa środków przeznaczonych na ten cel – twierdzą urzędnicy.

Radny Włodzimierz Pietrus nie chce wypowiadać się na temat tej konkretnej sumy. – Nie wiem też, czy 18 mln złotych to adekwatna kwota, bo już są postawione ściany, a reszta jest wyburzona. Budynek został jakby wypruty – mówi samorządowiec.

Jak dodaje, w tej sprawie jest jeszcze kilka rzeczy, który mogłyby zmienić obraz. Mowa tu o oryginalnym oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością, które jest wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę. Jest też pewna nadzieja w ponownym postępowaniu konserwatorskim.

Ponowne postępowanie

W kwietniu wojewódzki konserwator wszczął ponownie postępowanie w sprawie wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Według urzędu 20 maja procedura została zakończona. Do tego czasu inwestor zgodnie z prawem nie mógł prowadzić żadnych prac budowlanych.

- Decyzja o nie wpisaniu nieruchomości przy os. Teatralnym 19 została wydana w czerwcu 2023 roku, a następnie utrzymana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po złożeniu odwołania przez stronę postępowania – przypomina Sebastian Stanik, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie.

– Tegoroczne postępowanie zostało wszczęte, ponieważ strony zgłosiły nowe okoliczności, które mogły mieć wpływ na ewentualną słuszność wydanej wcześniej decyzji – wskazuje.

Rzecznik WUZ mówi, że jednak wynik tego postępowania jednoznacznie pozwolił na stwierdzenie, że te okoliczności nie mają realnego wpływy na zakończoną sprawę. – Nadmienię również, iż decyzja wydana w czerwcu 2024 - z uwagi na możliwość wniesienia przez strony odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nie jest jeszcze ostateczna – stwierdza Sebastian Stanik.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta