Politechnika Krakowska podpisała umowę ze światowym potentatem w produkcji kabli i przewodów

Podpisanie umowy PK z Tele-Foniką fot. PK

Politechnika Krakowska i Grupa Tele-Fonika Kable rozpoczynają współpracę w obszarach badawczo-rozwojowym, innowacji i kształcenia.

Porozumienie w tej sprawie podpisano we wtorek. Umowa zakłada m.in.  realizację wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych i przygotowywanie publikacji naukowych, przygotowywanie przez PK ekspertyz i opinii, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów przez doświadczonych specjalistów firmy czy organizowanie praktyk zawodowych.

Współpraca przy magazynach energii

– Tele-Fonika Kable jest światowym koncernem, który dynamicznie się rozwija. Nasze produkty są obecne i doceniane na całym świecie. Mamy wiele do zaoferowania naukowcom i studentom Politechniki Krakowskiej – mówi Jakub Siemiński, dyrektor Działu Rozwoju Tele-Fonika Kable.

Dodaje, że „jesteśmy szczególnie zainteresowani współpracą badawczo-rozwojową w zakresie automatyki i sterowania, głównie w kontekście naszej nowej produkcji, czyli magazynów energii”. – Jesteśmy też otwarci na wspólne projekty edukacyjne, oparte na prezentacji firmy, jej działalności i produktów. Studentom oferujemy możliwość odbywania płatnych staży i praktyk, także w dłuższym wymiarze czasowym niż wymagany w programie studiów. Nasze doświadczenia wskazują, że 90 procent uczestników takich staży zostaje w naszej firmie – podkreśla.

Otwarta droga

Podobne nadzieje z porozumieniem wiąże Politechnika Krakowska. – Współpraca z takim partnerem jest dla uczelni bardzo wartościowa z wielu względów naukowych i ekonomicznych, ale też cenna dla naszych studentów. Porozumienie z Tele-Foniką otwiera im drogę do doświadczenia inżynierskiej praktyki już w czasie kształcenia – podkreśla p.o rektora PK dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.

– Mamy duże nadzieje, m.in. na wspólne pozyskiwanie funduszy, zwłaszcza europejskich, na badania i innowacje. Nasi studenci skorzystają przede wszystkim na programach stażowych i stypendialnych. Będą mieli też bezpośredni dostęp do ofert pracy i rozwoju w nowoczesnej firmie, działającej na globalnym rynku. Ze swojej strony oferujemy naszemu nowemu partnerowi m.in. dostęp do nowoczesnych laboratoriów i eksperckiej wiedzy, a także bogate doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów i usług – wylicza prof. prof. Dariusz Bogdał, prorektor PK ds. nauki.