Prądnik Biały. Nowe bloki wyrosną przy poligonie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Inwestor planuje postawić pięć dwusegmentowych bloków w rejonie Pasternika. Budowa zakłada usunięcie w sumie ok. 150 drzew i krzewów.

Spółka Dom-Bud otrzymała 30 kwietnia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji przy ul. Starego Dębu. Urzędnicy stwierdzili, że firma nie musi przeprowadzać oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Postawili jednak pewne warunki.

Deweloper chce na dwóch działkach postawić zespół pięciu dwusegmentowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, chodnikami i miejscami postojowymi. Bloki będą mieć pięć kondygnacji, w garażach podziemnych i na powierzchni znajdzie się ok. 350 miejsc parkingowych.

Fauna i flora. Szczególne warunki

Działka, gdzie powstanie inwestycja/msip.krakow.pl
Działka, gdzie powstanie inwestycja/msip.krakow.pl

Zabudowa kubaturowa zajmie około pół hektara. Urzędnicy podkreślają, że z uwagi na planowaną wycinkę dużej liczby drzew i krzewów – inwentaryzacja wskazała ponad 500 sztuk, z czego 155 zostanie usuniętych – „organ prowadzący postępowanie rozszerzył warunek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczący nasadzeń zastępczych drzew, poprzez dodanie takiego zapisu, który związany jest z kompetencjami organu prowadzącego odrębne postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew wydawanego na późniejszym etapie inwestycyjnym”. W decyzji znalazł się nakaz posadzenie drzew minimum pięcioletnich o wysokości dwóch metrów.

Na tym nie koniec, prezydent miasta stwierdził również, że inwestor będzie musiał wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzyskanie m.in. „zgody na zniszczenie siedliska chronionych gatunków [ptaków] w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie przyrody oraz ustalenia rekompensaty przyrodniczej”. W decyzji możemy również przeczytać, że jedynie ekspertyza przyrodnicza jest w stanie wskazać wszystkie występujące na tym terenie gatunki chronione.

Spółka Dom-Bud działa na krakowskim rynku od 1991 roku. Do tej pory zrealizowała około 6 tysięcy mieszkań. Jej najnowsze inwestycje to bloki mieszkalne przy ul. Glogera (budynek H ma być gotowy w listopadzie tego roku), a także na os. Piastów, gdzie trwa budowa bloku D (ma być gotowy w sierpniu tego roku) oraz budynku E (planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2025).

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały