Rok oczekiwania na wpis do księgi wieczystej? Już zatrudniono nowych urzędników

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Otrzymujemy zawiadomienia od użytkowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza o niezwykle długotrwałym procesie wpisu wieczystoksięgowym. Powód? Nawał wniosków.

– Od 9 miesięcy czekam na wpis do księgi wieczystej, a w urzędzie dano mi do zrozumienia, że na wpis mogę czekać jeszcze kolejny rok! Jako posiadacz nowego mieszkania oraz kredytu hipotecznego jestem mocno rozczarowany wydajnością działania wydziału ksiąg wieczystych w naszym mieście – pisze Tomasz, jeden z naszych czytelników.

Dlaczego na wpis wieczystoksięgowy należy tak długo oczekiwać?

Prawo stanowi, iż rozpatrywanie spraw wieczystoksięgowych musi się odbywać według kolejności ich wpływu do urzędu. Dlatego czas rozpoznania wniosku wieczystoksięgowego jest uzależniony od liczby wniosków wpływających do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy kilku ksiąg wieczystych, jego rozpatrzenie może zająć znacznie więcej czasu.

– Sytuacja ta w połączeniu z gwałtownie rosnącą liczbą wpływających wniosków (zwłaszcza związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności) nieuchronnie musi prowadzić do zwiększenia się czasu oczekiwania na rozpoznanie spraw wieczystoksięgowych – tłumaczy Beata Górszczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie.

Celem skrócenia oczekiwania na wpis do księgi wieczystej zatrudniono nowych urzędników, wyodrębniono zespoły do spraw związanych z przekształceniem prawa (patrz wyżej), zwiększono limity spraw do wykonania przypadających na jednego orzecznika oraz uruchomiono system druku centralnego. Tym samym nie dano nam zapewnienia, że wprowadzone rozwiązania przyspieszą proces wpisu do księgi wieczystej.

comments powered by Disqus