Stare Dębniki. Deweloper chce postawić bloki w miejscu dawnej siedziby przedszkola

Wizualizacja dołączona do wniosku fot. Horizone Studio

Przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej deweloper planuje postawienie dwóch budynków wielorodzinnych. Większy z obiektów ma mieć maksymalnie 16 metrów wysokości.

Na terenie, na którym chce budować przedsiębiorca, stoi dawny budynek po Przedszkolu Samorządowym nr 67 (od września 2014 r. siedziba przedszkola została przeniesiona do zaadaptowanej części budynku przy ul. Skwerowej 3). Nowy projekt zakłada jego wyburzenie. Dwa planowane budynki wraz z garażami podziemnymi (88 miejsc) mają zająć ok. 33% powierzchni całej działki.

Deweloper planuje również nasadzenie niskiej zieleni, postawienie małej architektury oraz utworzenie placu zabaw. Większy blok miałby mieć od trzech do pięciu kondygnacji, drugi od dwóch do trzech i nie przekroczyć 10 metrów wysokości. W sumie ma się tam znaleźć od 68 do 73 mieszkań.

Projekt inwestora nie pasuje do zapisów planu miejscowego dla tego obszaru. Przede wszystkim działka jest przeznaczona pod usługi oświaty i kultury, a wskaźnik wysokości zabudowy został ustalony na 15 metrów. Co więcej, spółka nie spełnia wymogów dotyczących minimalnego wskaźnika parkingowego. Z drugiej strony, spełnione są wszystkie warunki, jeśli chodzi o zapisy studium. Złożenie wniosku umożliwiła ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Spółka zaznacza również, że spełnia warunki określone przez radę miasta w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych.

Warto dodać, że deweloper przeprowadził na własną rękę konsultacje społeczne z sąsiadami. We wniosku do miasta informuje, że jego plany spotkały się z pozytywnym odbiorem, czego odzwierciedleniem jest lista poparcia dla inwestycji.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z przedsięwzięciem towarzyszącym wpłynął do urzędu miasta na początku maja.


 

Stanowisko Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa:

„Samorządowe Przedszkole nr 67 użytkowało budynek przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 (działka nr 136/8 obręb 10 jednostka ewidencyjna Podgórze) od lat 60. XX wieku. W związku z niewystarczającymi warunkami lokalowymi oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, od września 2014 r. siedziba Przedszkola została przeniesiona do zaadaptowanej części budynku przy ul. Skwerowej 3, w którym Przedszkole funkcjonuje do chwili obecnej. Oddziały Przedszkola są także zlokalizowane przy ul. Praskiej 52.

W wyniku podjęcia uchwały Nr XXVII/449/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej Nr 14, działka nr 136/8 obręb 10 jednostka ewidencyjna Podgórze została sprzedana w 2016 r. przez Gminę Miejską Kraków. W związku z powyższym w budynku przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 nie funkcjonuje żadna samorządowa jednostka oświatowa.

Z uwagi na nieprawidłowe informacje wskazywane na mapce pod artykułem pracownik Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zgłosił do Google prośbę o usunięcie wizytówki „Przedszkole Samorządowe Nr 67” w lokalizacji zaznaczonej na mapce”.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki