AGH powołuje Centrum Technologii Kosmicznych

Rozwój inżynierii kosmicznej jest jednym z priorytetów uczelni na najbliższe lata fot. pixabay.com

W Akademii Górniczo-Hutniczej powołano nową jednostkę naukowo-dydaktyczną – Centrum Technologii Kosmicznych (CTK), która będzie zajmować się rozwijaniem badań i kształcenia z obszaru inżynierii kosmicznej.

Do głównych zadań CTK należeć będą w szczególności prowadzenie badań naukowych w zakresie eksploracji kosmosu czy tworzenie zespołów badawczych w obszarze technologii kosmicznych. AGH będzie również współpracować z innymi instytucjami zajmujacymi się kosmosem w kraju i na świecie.

Centrum skupi się również na rozwijaniu bazy aparaturowej i laboratoryjnej, poszerzaniu oferty badawczo-wdrożeniowej AGH w zakresie technologii kosmicznych czy współpracy z przemysłem z branży około kosmicznej. W CTK opracowywane będą także programy specjalistycznych zajęć z obszaru technologii kosmicznych.

Centrum Technologii Kosmicznych powstało w efekcie uzyskania przez uczelnię prestiżowego tytułu Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, przyznawanego przez Komisję Europejską. Akademia tworzyć będzie konsorcjum wspólnie z czterema innymi europejskimi uczelniami z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji. Dzięki otrzymanemu projektowi AGH rozwijać będzie kształcenie, naukę i technologie związane z badaniem i wykorzystaniem kosmosu. Jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach konsorcjum było właśnie utworzenie Centrum Technologii Kosmicznych.

Górnictwo kosmiczne, lot w kosmos i współpraca z NASA

Dotychczasowe projekty i badania z obszaru technologii kosmicznych realizowane w AGH to między innymi innowacyjne konstrukcje rakiet, sond kosmicznych, łazików marsjańskich czy balonów stratosferycznych, które tworzone są przez studentów zrzeszonych w kole naukowym AGH Space Systems.

Ponadto w AGH prężnie rozwija się górnictwo kosmiczne, w obszarze którego pracują eksperci z wydziału górnictwa i geoinżynierii oraz wydziału wiertnictwa, nafty i gazu. Dodatkowo uczelnia realizuje wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk projekt „LOOP - Landing Once on Phobos”. Wyniki prac naukowców zostaną wykorzystane do planowanej misji lądownika na jednym z księżyców Marsa.

Badania prowadzone w AGH są również częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Studenci AGH zbudowali satelitę KRAKsat, która została wysłana w przestrzeń kosmiczną. Wynosząca ją rakieta Antares 230 wystartowała w zeszłym roku z należącego do NASA ośrodka Wallops Flight Facility na wschodnim wybrzeżu USA.

– W ramach działalności Centrum Technologii Kosmicznych będziemy przede wszystkim współpracować z naszymi partnerami w Europejskim Uniwersytecie Kosmicznym UNIVERSEH. Planujemy m.in. wspólne kształcenie specjalistów w tym zakresie czy ufundowanie stypendiów zagranicznych dla studentów, którzy będą zainteresowani tematyką technologii kosmicznych. Będziemy też wspierać już rozpoczęte w AGH projekty naukowe i studenckie w obszarze badania kosmosu – mówi rektor AGH Jerzy Lis.

Uczelnia chce współpracować z firmami z branży kosmicznej oraz agencjami kosmicznymi na całym świecie. – W tej chwili mamy już nawiązane relacje m.in. z NASA czy ESA, a także z pierwszoligowymi firmami z branży lotniczej i kosmicznej jak Airbus czy Thales. Inżynieria kosmiczna jest dla nas jako uczelni kierunkiem rozwoju na najbliższe lata, jeśli nie dekady – podsumowuje rektor AGH.