ArcelorMittal Poland mówi o inwestycjach w trudnych warunkach

Walcownia zimna w Krakowie fot. ArcelorMittal Poland

Spółka poinformowała, że mimo niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych zainwestowała prawie 1,5 mld złotych w rozwój i modernizację oddziałów w trzech województwach.

– W walcowni zimnej krakowskiego oddziału zmodernizowana została wytrawialnia, a obecnie trwają prace w wyżarzalni. Firma wybuduje tam  nowe piece wodorowe, które zastąpią dawne instalacje. Koszt wszystkich prac w Krakowie to przeszło 135 mln złotych – mówi Marzena Rogozik z krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland.

Natomiast ponad 720 mln zł zainwestowało spółka w dąbrowskiej hucie. Środki te zostały przeznaczone na kompleksowy remont wielkiego pieca nr 2, który pozwoli na pracę instalacji przez kolejne 15 lat.  Na zdzieszowicką koksownie firma wydała ponad 165 mln złotych na inwestycję w elektrociepłownię i budowę instalacji odazotowania spalin.

– Świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami stale zmieniająca się sytuacja rynkowa i nieoczekiwane wahania koniunktury powodowane zupełnie niespodziewanymi wydarzeniami, jak choćby pandemia, czy wybuch wojny na Ukrainie, stale inwestujemy w te obszary naszej działalności, które pozwalają nam śmiało konkurować na rynku stali i utrzymywać nasze zakłady w dobrej kondycji – podkreśla Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

„Hutnictwo siłą napędową polskiej gospodarki”

– Olbrzymie nakłady finansowe to nie tylko efekt konieczności wymiany niektórych instalacji na nowe, czy spełnienia rygorystycznych wymogów unijnych dyrektyw. To przede wszystkim silna chęć podnoszenia jakości i wdrażania innowacji produktowych w naszych procesach hutniczych w Polsce, pomimo wyzwań, jakie pojawiają się przed producentami stali w całej Europie – zaznacza Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland.

– Hutnictwo jest kluczową siłą napędową polskiej gospodarki. My chcemy je rozwijać, tu, nad Wisłą, a przy tym mamy ambicję stać się pionierami w trudnym i kosztownym, ale koniecznym procesie dekarbonizacji – podsumowuje.

Od początku swojej działalności w Polsce, czyli od 2004 roku, ArcelorMittal Poland w swoje zakłady zlokalizowane w sześciu miastach w kraju zainwestował już 10,5 mld zł.