Dotacje po 5 tys. zł czekają na przedsiębiorców. Kto może je otrzymać?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych. Nowa dotacja w wysokości do 5 000 zł obejmie przedsiębiorców z 41 branż.

Sprzedawcy żywności, napojów, odzieży, obuwia, przedstawiciele branży kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, filmowej i fotograficznej – to tylko wybrane przykłady krakowskich podmiotów, które mogą ubiegać się o nową formę bezzwrotnej pomocy świadczonej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Wśród uprawnionych są jeszcze restauracje i lokale gastronomiczne oraz piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, a także fizjoterapeuci.

– Analizowaliśmy dane otrzymane z GUS i okazuje się, że w Krakowie zarejestrowanych i działających przedsiębiorców, spełniających kryteria przyznania bezzwrotnej dotacji 5 tys. zł. z Tarczy Antykryzysowej 6.0 jest ok. 10 tysięcy Jesteśmy już po szkoleniach z obsługi wniosków, skompletowaliśmy nowe zespoły, które zajmą się ich rozpatrywaniem. Teraz już tylko czekamy na środki z Ministerstwa i szybko przystąpimy do udzielania wsparcia krakowskim przedsiębiorcom – komentuje Waldemar Jakubas, Zastępca Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ds. Rynku Pracy.

Warunki

Kryterium dla uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej 30 września 2020 r. oraz w dniu składania wniosku. Przedsiębiorca musi także zadeklarować spadek obrotów w październiku lub listopadzie bieżącego roku w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019, a jego główne PKD musi zawierać się wśród 41 wymienionych w ustawie.

Dotacja jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów umarzana (jedyny warunek – utrzymanie działalności przez trzy miesiące od otrzymania wsparcia), a dodatkowo kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku jej opodatkowania. Tę formę wsparcia można również łączyć z pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.

Urząd zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego jej dokumentowania, w okresie trzech lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Do kiedy?

– Wnioski będziemy przyjmować tylko do końca stycznia 2021 i nie ma możliwości wydłużenia terminów. Przyznawane przez nas pieniądze otrzymacie Państwo na konto do dwóch dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Przypominam wszystkim przedsiębiorcom – nie zostawiajcie wniosków na ostatnia chwilę! – mówi dyrektor Jakubas.

Oferowana przez GUP pomoc finansowa pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro i małych firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo zaistniałych warunkach.

Infolinia

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił Centrum Obsługi Klienta. Codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45 – 14:45, pod numerami telefonów:

12 68 68 024
12 68 68 122
12 68 68 123
12 68 68 023

dyżurują konsultanci GUP Kraków, wspierający samozatrudnionych oraz właścicieli mikro i małych firm w uzupełnianiu wniosków.

Wnioski dostępne w wersji elektronicznej na www.praca.gov.pl można je składać jedynie online za pomocą profilu zaufanego.

Szczegółowe zasady i instrukcje dostępne są na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie www.gupkrakow.pl

comments powered by Disqus