Kolejny inwestor z planem na działki przy rynku Dębnickim

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Spółka Sipadan Development złożyła wniosek o pozwolenie na zabudowę wolnych działek przy rynku Dębnickim. Niedawno z inwestycji tam zrezygnowała hiszpańska firma.

Mowa o działkach mieszczących się przy rynku Dębnickim 14-15 pomiędzy rzędami zabytkowych kamienic stojących przy ulicy Różanej i Barskiej. Pierwsze podejście do zabudowy tego terenu podjęła spółka Torca Industrial Polska, uzyskując w 2017 roku zgodę na rozbiórkę obiektu magazynowego.

Natomiast cztery lata później ta sama firma złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym. To postępowanie nie doczekało się rozstrzygnięcia.

– Postępowanie administracyjne zostało umorzone, ponieważ protokołem z 9 lipca 2021 roku pełnomocnik inwestora wycofał wniosek. Zatem w związku z wyrażeniem przez wnioskodawcę braku woli kontynuowania postępowania, należało je umorzyć jako bezprzedmiotowe – informuje Katarzyna Misiewicz z biura prasowego krakowskiego magistratu.

Kolejny wniosek

Pod koniec marca do urzędu miasta wpłynął nowy wniosek związany z tą lokalizacją. Inwestorem jest krakowska spółka Sipadan Development.

We wniosku znalazło się zamierzenie w postaci realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z garażem podziemnym dwupoziomowym czy zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe. Spółka chce też pozbyć się istniejących obiektów budowlanych na czterech działkach oraz nadbudować kominy sąsiednich budynków.

Na tym terenie obowiązuje plan miejscowy „Dębniki”. Zgodnie z jego zapisami budowa nie może przekroczyć 16 metrów wysokości, a dodatkowo „nowo realizowana zabudowa musi odznaczać się wysokim standardem architektonicznym nawiązującym do charakteru historycznej zabudowy sąsiedniej”. Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 40 procent.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki