Miasto bierze się za najem krótkoterminowy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Urząd miasta próbuje dotrzeć do przedsiębiorców prowadzących nielegalne usługi noclegowe w formie najmu krótkoterminowego, uregulować działalność platform rezerwacyjnych i wprowadzić większe sankcje karne dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili się do urzędu.

Na wczorajszej komisji ds. promocji i turystyki w urzędzie miasta przedstawiono poczynania, które mają na celu zewidencjonować jak największą liczbę działalności noclegowych prowadzonych nielegalnie. Uruchomiono kampanię edukacyjną (ulotki, afisze) skierowaną do przedsiębiorców, którzy mają obowiązek zgłosić swój obiekt noclegowy do ewidencji. Świadczenie tego typu usług bez zgłoszenia podlega sankcjom karnym.

Poza kampanią informacyjną powołano pion śledczy, który ma za zadanie ustalić charakter prowadzonej działalności, tzn. ustalenie danych przedsiębiorcy (nazwy, adres obiektu noclegowego) oraz sporządzenie pism i wezwań do rejestracji usług hotelarskich. W tym roku wystosowano już 594 takie pisma.

– Przeprowadzamy wizję lokalną, skanujemy dzielnice miasta i weryfikujemy miejsca, w których taka działalność noclegowa jest prowadzona. Następnie odwiedzamy te lokale i nawołujemy do wpisu do ewidencji – wyjaśniała podczas komisji Elżbieta Kantor, dyrektor wydziału ds. turystyki.

Elżbieta Kantor mówiła, że konieczna jest nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Zmiany legislacyjne miałyby objąć m.in. wprowadzenie obowiązku przekazywania danych przedsiębiorców przez internetowe platformy rezerwacyjne do samorządu, czy wprowadzenie większych sankcji karnych za nielegalnie prowadzoną działalność noclegową.

Mieszkańcy są zgodni

Na spotkaniu dyrektor ds. turystyki zaznaczyła, że częstym zjawiskiem obserwowanym w kamienicach krakowskich jest to, że nie mieszkają tam już rdzenni mieszkańcy.

Odnotowano wzrost liczby skarg kierowanych do urzędu spowodowanych najmem krótkoterminowym. Mieszkańcy obwiniają tego typu prowadzone usługi noclegowe o pogorszenie się warunków życia w mieście, wzrost cen, uciążliwy hałas, zagrożenie dla zdrowia i zanik sklepów ogólnospożywczych.

Elżbieta Kantor podkreślała, że rozwój i wysoka rentowność najmu krótkoterminowego doprowadziły do powszechnego przekształcenia się działalności oferujących najem długoterminowy w najem na krótki termin. Ponadto zauważono zmianę cen i podaż tanich mieszkań, szczególnie w centrum miasta.

32 tys. zarejestrowanych miejsc noclegowych

Urząd prowadzi ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowane) niebędących obiektami hotelarskimi, tzn. działalności innych niż hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska itd. Prowadzeniem ewidencji zajmuje się Referat Gospodarki Turystycznej UMK.

W 2020 roku dotychczas zarejestrowano w Krakowie 1 660 obiektów działających na zasadach najmu krótkoterminowego. Nie wiemy jednak, jak wielu przedsiębiorców działa nielegalnie, nie wpisawszy się wcześniej do ewidencji.

Od 2019 roku zarejestrowano ok. 260 tego rodzaju obiektów więcej. W 2018 roku było ich 700, czyli dwa razy miej niż w kolejnym roku. Dane z 2000 roku wskazują, że prowadzono wówczas zaledwie 24 tego typu działalności.

Obiekty noclegowe prowadzące najem krótkoterminowy (zewidencjonowane) oferują ponad 32 tys. miejsc noclegowych w Krakowie. Z tego najwięcej apartamentowce (11,7 tys.), hostele (9,4 tys.), aparthotele (2,5 tys.). Najwięcej jest również apartamentów (ok. 980 obiektów) i hosteli (ok. 110) – największe z nich to Hostel Letni AWF (980 m. noclegowych) i Hostel Studencki „Alfa” (750 m. noclegowych). Największy zarejestrowany aparthotel Lwowska 1 oferuje 325 miejsc noclegowych.

comments powered by Disqus