News LoveKraków.pl

Miasto chce zdobyć działki przy Galerii Bronowice. Padła cena

Widok od wejścia do Galerii Bronowice fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Tereny należące do spółki Auchan znalazły się w orbicie zainteresowań miasta, które chce je odkupić bądź wymienić je na inne, by zorganizować tam park. Właściciel sieci sklepów poinformował, że w najbliższym czasie ustosunkuje się do propozycji urzędników.

Siedem działek przy ul. Stawowej (do strony głównego wejścia do Galerii Bronowice) o łącznej powierzchni przekraczającej hektar należy do spółka Auchan. Po tym, jak w planie miejscowym dla tego rejonu tereny te zostały wpisane pod zieleń publiczną, lokalna społeczność zabiega o to, by miasto odkupiło ten teren w celu stworzenia parku. – Mieszkańcy wysłali 250 maili do radnych w sprawie poprawki do planu miejscowego, aby te tereny były zielone – przypomina radny Grzegorz Stawowy. Jednak od dłuższego czasu Auchan milczy.

Cisza

Stawowy dopytał niedawno urzędników o tę kwestię. – Z powodu braku reakcji na przedstawioną wcześniej ofertę odkupu nieruchomości przez Kraków w wysokości 3 mln złotych zwracam się z apelem o ponowienie działań zmierzających do pozyskania tej nieruchomości do zasobu gminy poprzez wykup lub zamianę – stwierdził Stawowy w interpelacji do władz miasta.

Temat ten jest znany od przynajmniej 2020 roku. A w 2022 roku nabrał kształtów. Wtedy też, jak pisaliśmy, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej pozytywnie wyrażał się o pomyśle na stworzenie tam parku z placem zabaw i miejscem rekreacji dla młodzieży.

– Na początku spółka odrzucała możliwość rozmów i co więcej wysłała pismo, że będzie się domagać roszczeń w wysokości 14 mln złotych – mówi Stawowy.

Od tego czasu wiele się zmieniło. Pozycja negocjacyjna Auchana mocno osłabła, ponieważ w przypadku zaskarżenia zapisów planu miejscowego i nawet potencjalnej wygranej przed sądem administracyjnym, plan generalny dla lotniska uniemożliwia przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji.

Analizy trwają

Miasto dokonało wyceny nieruchomości i wykonało kilka innych kroków. Wiceprezydent Andrzej Kulig poinformował, że wraz z ofertą wobec Auchana zostały wystosowane warunki, które musi spełnić, aby doszło do transakcji. Chodzi o wykreślenie obciążeń hipotecznych z księgi wieczystej, a dodatkowo usunięcie wszelkich elementów, które zostały tam po prowadzonych nieopodal pracach budowlanych.

– Dotychczas nie wpłynęła odpowiedź od spółki w sprawie propozycji finansowej – mówi Kulig. Natomiast pomyślny przebieg transakcji jest nie tylko uzależniony od woli firmy, ale też od zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie gminy.

Zwróciliśmy się do francuskiej spółki z prośbą o informację, czy Auchan jest nadal zainteresowany przeprowadzeniem transakcji oraz czy zaakceptuje warunki przedstawione przez magistrat. Odpowiedź jest oszczędna w szczegółach.

– Faktycznie miasto przedstawiło propozycje kupna działek. Auchan analizuje przedstawione warunki i w najbliższym czasie ustosunkuje się do otrzymanej propozycji – mówi Hanna Bernatowicz, dyrektorka komunikacji w Auchan.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice