„Nastroje wśród firm się uspokoiły”. Bezrobocie na stałym poziomie

fot. Anna Herba/MRPiPS

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 6,1 proc. i nie zmieniła się względem lipca. Liczba bezrobotnych nieznacznie zmalała.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej podaje, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych wraz z ostatnim dniem sierpnia wyniosła 1 029 000 osób. Oznacza to spadek względem poprzedniego miesiąca o zaledwie 500 bezrobotnych.

– Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w sumie w 10 województwach – komunikuje ministerstwo. W Krakowie natomiast zarejestrowano pod koniec sierpnia 13 640 bezrobotnych – to wzrost o 16 osób porównując z końcem lipca.

Resort pracy oszacował, że stopa bezrobocia w Polsce na koniec wakacji wyniosła 6,1 proc. W pięciu województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) odnotowano spadek stopy w sierpniu o 0,1-0,2 proc.

W Małopolsce utrzymuje się stale stopa bezrobocia na poziomie 5,2 proc., a liczba bezrobotnych w województwie wynosi ok. 80 tys.

– Zdajemy sobie sprawę, że czas jest wciąż trudny, nie zażegnaliśmy pandemii, ale statystyki wskazują, że sytuacja na rynku pracy w Polsce się stabilizuje – powiedziała Marlena Maląg, szefowa resortu pracy w rozmowie z Polską Agencją Prasową. – Nie notujemy masowych napływów osób bezrobotnych, a nastroje wśród firm uspokoiły się. – Niewątpliwie wpływ na to miały działania zaproponowane w tarczy antykryzysowej, która przyczyniła się do ochrony 5 mln miejsc pracy – dodała.