Nowe stanowisko dla prezesa Kraków Airport

Radosław Włoszek

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek został wybrany na szefa Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Nowy zarząd liczyć będzie trzech członków, każdy z nich pełni swoją funkcję społecznie.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych zrzesza obecnie następujące lotniska w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Modlinie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławie.

Na stanowisko prezes zarządu ZRPL w kadencji 2023 – 2025 został powołany Radosław Włoszek, który od siedmiu lat kieruje pracami Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Ukończył Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest także absolwentem studiów Executive Master of Business Administration w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

Przez trzy kadencje, od marca 2017 roku do marca 2023 roku, Radosław Włoszek pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Nowym wiceprezesem ZRPL został wybrany Adam Hamryszczak, który na co dzień jest prezesem Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. Ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na drugą kadencję wiceprezesa ZRPL został powołany Andrzej Hawryluk, prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin. Jest Absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (ruch lotniczy) i Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (sterowanie ruchem w transporcie). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice Łódzkiej. Z branżą lotniczą związany od początku kariery zawodowej.