Opuszczona budowa przy Zakrzówku przejdzie kontrolę

fot. ŁJ

Po interpelacji radnego Łukasza Gibały inspektor nadzoru budowlanego wziął się za kontrolę niedokończonej budowy przy ul. Norymberskiej. Czy budynek stoi na drodze do budowy Trasy Łagiewnickiej?

W 2006 roku urząd miasta wydał pozwolenie na budowę w tej lokalizacji budynku zamieszkania wielorodzinnego, lecz prace budowlane nad tym projektem nigdy się nie rozpoczęły. Plany inwestora uległy zmianie i po dwóch latach zmieniono decyzję na rzecz budowy hotelu wraz z restauracją i parkingiem podziemnym. Prace w końcu ruszyły, choć równie rychle się zatrzymały.

– Budynek przez pewien czas pozostawał wybudowany wyłącznie w części – do wysokości pierwszej kondygnacji. Następnie w tej formie niezmieniony pozostawał przez około dwa lata, a w końcu dokończono jego budowę do stanu surowego otwartego. W takiej formie budynek pozostaje do dziś – napisał radny w interpelacji do prezydenta.

Prezydent poinformował, że pozwolenie budowlane umożliwia inwestorowi realizację określonego projektu w danej lokalizacji, lecz go do tego nie obliguje. Zaznaczył też, że pozwolenie na budowę wygasa, gdy prace budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat lub budowa zostanie przerwana na dłużej niż 3 lata.

Kontrola. Stwierdzono oczywistości

W ubiegłym tygodniu Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego podjął kontrolę w sprawie niedokończonej budowy przy ul. Norymberskiej. – Podczas kontroli na budowie nie było pracowników, teren budowy był ogrodzony – poinformował prezydent miasta. Dodał, że nadzór budowlany przeprowadzi dodatkowe czynności kontrolne, na które mają zostać wezwawni uczestnicy tego procesu budowlanego.

Radny zapytał też prezydenta, czy niedokończona inwestycja nie koliduje z przewidywanym przebiegiem Trasy Pychowickiej. Odpowiedź spółki Trasy Łagiewnickiej była krótka: Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej nie są w kolizji z nieruchomością.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki