Pod Krakowem ma powstać hub technologiczny dla rozwoju OZE

laboratorium oze w miękini fot. materiały prasowe agh

W Miękini w gminie Krzeszowice ma powstać przestrzeń skupiająca środowisko naukowe i biznesowe w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności pomp ciepła. W poniedziałek podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia centrum technologicznego.

Utworzenie hubu „naukowo-technologiczno-biznesowego” ma za zadanie zwiększyć konkurencyjność lokalnych producentów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła.

Jak mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, powstanie hubu jest konsekwencją energooszczędnej transformacji kraju określonej w „polityce energetycznej Polski do 2040 roku”. – Użycie pomp ciepła może przyczynić się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją – tłumaczył.

W Miękini istnieje już laboratorium OZE – Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii – należące do wydziału geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które zajmuje się główne pracami naukowo-badawczymi. Wkrótce działalność jednostki miałaby się przekształcić w centrum technologiczne, które pozwoli wykorzystać wypracowane rozwiązania z zakresu OZE w biznesie.

– Statystyki pokazują, że sprzedaż pomp ciepła rośnie bardzo dynamicznie. W przypadku powietrznych pomp ciepła popyt wzrósł nawet o 100% w stosunku do poprzedniego roku. Takie sprzyjające okoliczności możliwe są m.in. dzięki dostępności ulgi termomodernizacyjnej, licznym aktywnościom strony rządowej oraz uruchomieniu programów pomocowych – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

List intencyjny na rzecz powstania centrum podpisali m.in.: minister klimatu i środowiska, główny geolog kraju, zarząd województwa małopolskiego, czy Akademia Górniczo-Hutnicza.