Pokieruj swoją karierą: rozwijaj się, ucz, sięgaj po więcej! Dołącz do Philip Morris!

W Philip Morris International (PMI) najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby. Od wielu lat pracujemy nad nieustannym rozwijaniem kultury organizacyjnej, doskonaleniem sposobów pracy i tworzeniem rozwiązań, pozwalających na wykorzystanie pełnego potencjału naszych pracowników.

Wsłuchujemy się w ich potrzeby, dając im szansę na rozwijanie indywidualnych talentów i zdobywanie nowych umiejętności. Wierzymy, że ludzie to najlepsza inwestycja i największa wartość każdej organizacji. Zwłaszcza takiej, która przechodzi dużą zmianę – a ta towarzyszy naszej firmie od dłuższego czasu. Jesteśmy w trakcie ogromnej transformacji biznesowej, a jej celem jest przyszłość bez dymu tytoniowego. To przyszłość, w której już nikt nie będzie pamiętał o papierosach dzięki temu, że nauka i nowe technologie stworzą lepsze dla nich alternatywy: innowacyjne urządzenia o udokumentowanym potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z paleniem papierosów. Dlatego inwestując w lepsze niż papierosy alternatywy, z producenta papierosów – stajemy się producentem technologii działających w oparciu o wyniki badań naukowych. Realizacja naszego celu jest możliwa wyłącznie dzięki różnorodności naszych pracowników: ich talentów, doświadczeń i umiejętności. To zróżnicowanie zespołów wspiera ich kreatywność i innowacyjność, których potrzebujemy do urzeczywistnienia naszego celu.

Oferujemy szerokie możliwości rozwoju osobistego dla wszystkich pracowników: możliwość zdobywania międzynarodowych doświadczeń, pracę w dynamicznie zmieniającej się branży, ale też różnorodność pomysłów i rozwiązań w codziennej pracy. Stawiamy na rozwój poprzez zróżnicowane doświadczenia w ramach różnych działów czy funkcji. Zachęcamy pracowników do rotacji pomiędzy stanowiskami w ramach naszych spółek w kraju lub za granicą i zdobywania wiedzy w różnych obszarach. Nasi pracownicy mają możliwość realizowania swoich pomysłów, dzięki czemu mają realny wpływ na biznes. Polska jest jednym z głównych źródeł talentów dla Philip Morris w skali globalnej. Wielu Polaków i Polek pełni kluczowe funkcje w globalnych strukturach firmy i zajmuje wysokie stanowiska w korporacji. Za przykład można podać karierę Jacka Olczaka, Prezesa ds. Operacyjnych w szwajcarskiej centrali PMI, który już w maju obejmie stanowisko Prezesa PMI (CEO).

W PMI każdy pracownik otrzymuje takie same możliwości rozwoju i budowania kariery, a o awansie decydują wyłącznie kompetencje i wyniki, a nie płeć, wiek, orientacja seksualna czy pochodzenie. Potwierdza to niezależny Certyfikat Równych Płac, a PMI jest jedyną firmą w Polsce, która go otrzymała. Przyznaje go międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibą w Szwajcarii – Equal Salary Foundation, a reguły certyfikacji oparto na wytycznych opracowanych przez ONZ w ramach projektu Global Compact. Solidna metodologia procesu certyfikacji oraz wieloaspektowe spojrzenie na kwestie zapewniania równych szans pracownikom bez względu na płeć zadecydowało, że podjęliśmy się ambitnego zadania otrzymania certyfikatu w skali globalnej. Jesteśmy pierwszą organizacją, której to się udało.

„Od momentu rozpoczęcia pierwszych prac nad naszymi innowacyjnymi produktami alternatywnymi dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych, w coraz większym stopniu działamy także w obszarze nowych technologii. Skutkiem tej transformacji są rosnące potrzeby uzupełniania czy wręcz poszerzania naszych dotychczasowych kompetencji. Otworzyliśmy się więc na rekrutację osób z kompetencjami technologicznymi czy działającymi w obszarze konsumenckim. Bogactwo ludzkiej różnorodności to naturalny kapitał dla każdej firmy. Dzięki zapewnieniu równych szans, zwiększamy prawdopodobieństwo, że dołączą do nas wyjątkowe osoby z różnorodnymi kompetencjami, a pracownicy, którzy z nami pracują, dalej będą rozwijać swoje kompetencje. A że różnorodność się opłaca, wiemy już od dawna. Ona jest energią dla innowacyjności” – mówi Anita Rogalska, dyrektorka Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Philip Morris jest atrakcyjnym miejscem do pracy dla ludzi, którzy chcą zmieniać otaczający ich świat. Poznaj dostępne oferty pracy na www.pmicareers.pl.