Politechnika Krakowska w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce

fot. Krzysztof Kalinowski

Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021.

Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), która przeprowadzała ocenę działalności naukowej za lata 2017-2021, poddała jej w sumie ponad 300 jednostek naukowych, w tym 283 podmioty, które prowadziły działalność w trybie jawnym. Według danych, zaprezentowanych przez przewodniczącego KEN prof. Błażeja Skoczenia podczas seminarium KRASP w Łodzi i posiedzenia Senatu PK w Krakowie, w ewaluacji – w ramach 1145 dyscyplin – oceniono dorobek 117 854 naukowców. Złożyły się na niego 707 862 publikacje, 12 138 praw ochronnych, 53 903 osiągnięcia artystyczne, 27 556 projektów badawczych, 16 002 komercjalizacje wyników badań naukowych i 155 867 usług badawczych.

A+ i 7A dla dyscyplin Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska poddała ewaluacji działalność naukową w ramach ośmiu dyscyplin: architektura i urbanistyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zgodnie z ostatecznymi decyzjami MEiN wszystkie otrzymały kategorię naukową A+ (poziom wiodący) lub A (poziom bardzo dobry). Równie dobre wyniki w ewaluacji uzyskały jeszcze tylko dwie polskie uczelnie – Politechnika Wrocławska i Politechnika Poznańska.

Najwyższą możliwą kategorię A+ otrzymała na Politechnice Krakowskiej dyscyplina "architektura i urbanistyka", w ramach której działalność naukową prowadzi Wydział Architektury. W naukach inżynieryjno-technicznych, na 244 ocenianych dyscyplin, kategorię A+ otrzymało w tej ewaluacji tylko 15 dyscyplin. Musiały one spełniać wymagania kategorii A, a - na podstawie odrębnej oceny eksperckiej – wyróżniły się szczególnie wysokim poziomem działalności naukowej.

Kategorię A otrzymały wszystkie pozostałe dyscypliny na PK:

– informatyka techniczna i telekomunikacja (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
– automatyka, elektronika i elektrotechnika (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
– inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
– inżynieria lądowa i transport (Wydział Inżynierii Lądowej)
– inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
– inżynieria mechaniczna (Wydział Mechaniczny)
– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).