Rusza rekrutacja na Politechnice Krakowskiej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

1 czerwca PK rozpoczyna pierwszą turę rekrutacji, która potrwa do 11 lipca. Na uczelni czeka ponad 3,2 tysiąca miejsc. Jako pierwsi zarejestrują się kandydaci na architekturę oraz architekturę krajobrazu.

–  Oferujemy atrakcyjne programy kształcenia, współtworzone przez pracodawców, są one stale monitorowane i poszerzane o najnowszą wiedzę – zachęca rektor PK prof. Kazimierz Furtak.

– Studenci już w trakcie nauki uczestniczą w rozwiązywaniu praktycznych problemów w ramach projektów badawczych bądź wspólnych przedsięwzięć uczelni i jej partnerów gospodarczych i samorządowych. Mają też praktyki w firmach z branż związanych z kierunkiem studiów. Dlatego wchodzą na rynek pracy wyposażeni w wiedzę i doświadczenia zawodowe, co pozwala im szybko znaleźć dobrą pracę – dodaje rektor.

Zdaniem rzecznik prasowej uczelni, potwierdzają to ogłoszone wyniki nowych badań losów absolwentów, przeprowadzonych przez Biuro Karier PK.  – Wynika z nich, że w pół roku po studiach magisterskich pracuje aż 91,6 proc. badanych absolwentów PK z rocznika 2015. Zdecydowana większość znalazła pierwszą pracę jeszcze przed obroną pracy magisterskiej (58,1 proc.) lub w ciągu 3 miesięcy od uzyskania dyplomu (27,7 proc.) – tłumaczy Małgorzata Syrda-Śliwa.

Rekrutacja odbywa elektronicznie za pośrednictwem formularza, który znajdzie się na stronie internetowej uczelni (www.pk.edu.pl). Tam też można znaleźć wykaz i wzory wszelkich potrzebnych dokumentów. Jako pierwsi rejestrować się będą kandydaci na kierunki architektura oraz architektura krajobrazu, bo obowiązuje na nie egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.

Ważne daty

Rejestracji na Wydział Architektury trzeba dokonać w terminie 1-7 czerwca, 11 i 12 czerwca odbywają się egzaminy rysunkowe. Kandydaci na pozostałe kierunki rejestrują się od 13 czerwca, a tegoroczni maturzyści po otrzymaniu świadectw dojrzałości (wyniki z matur wprowadzają samodzielnie do formularza rejestracyjnego). Pierwsza tura rekrutacji trwa do 11 lipca, tylko na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym, gdzie także odbywa się egzamin wstępny, rejestracja kończy się wcześniej, 6 lipca.

Latem można się rejestrować na 24 kierunki studiów stacjonarnych (ponad 3,2 tys. miejsc) oraz 8 kierunków niestacjonarnych I stopnia, a także na studia II stopnia (ponad 1,4 tys. miejsc), na których nowością jest kierunek gospodarka przestrzenna. W sumie w letniej rekrutacji na kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia czeka ponad 5,5 tys. miejsc. W ubiegłym roku największą popularnością na PK cieszyły się kierunki: informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport.