Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”, które odbędą się 25-26 października 2022 r. w godz. 9.00 – 16.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.

Wydarzenie, które organizuje Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa spełni oczekiwania wszystkich osób aktywnych i chcących wrócić na rynek pracy. W obecnej edycji Targów Pracy i Przedsiębiorczości funkcjonować będą trzy specjalne strefy odpowiadające na potrzeby każdej grupy społecznej związanej z rynkiem pracy; strefa wystawiennicza, przedsiębiorczości oraz warsztatowa.

Odwiedzając strefę wystawienniczą będzie można dowiedzieć się o sytuacji  panującej na krakowskim rynku pracy. Każdy uczestnik będzie mógł zapoznać się z szeroką bazą ofert pracy i porozmawiać z przedstawicielami największych pracodawców w Krakowie. W wydarzeniu weźmie udział ponad 90 wystawców, zarówno firm jak i instytucji zewnętrznych oferujących zatrudnienie, a także podnoszenie kompetencji zawodowych w Krakowie. Dodatkowo uczestnicy mogą skonsultować swoje CV z profesjonalnymi doradcami zawodowymi.

W strefie przedsiębiorczości swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się pracownicy instytucji; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a także innych instytucji otoczenia biznesu udzielających porad zainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom.

Całe wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 konferencją inauguracyjną na temat Szans i wyzwań dla Miasta Krakowa i krakowskiego rynku pracy w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Organizacja imprezy tak dużej rangi niesie za sobą wiele  pytań i wątpliwości: czy jesteśmy w stanie na  czas zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i nie sparaliżować przy tym miasta? Jak efektywnie  wykorzystać powstałą infrastrukturę po zakończeniu igrzysk? Czy możemy sprawić, by korzyści

z organizacji  Igrzysk miały długookresowy charakter zarówno dla pracodawców, przedsiębiorców i mieszkańców Krakowa?

Te wszystkie pytania pokazują, że organizacja tak wielkiej imprezy zawsze ma „dwie strony medalu”. Z jednej strony to wielka szansa na promocję Miasta Krakowa, ale także Małopolski i Polski, na skalę międzynarodową. Z drugiej zaś ogromne wyzwanie organizacyjne
i logistyczne, szczególnie przy niesprzyjających warunkach rekordowego wzrostu kosztów, w tym energii.

Te wszystkie wątpliwości postarają się rozwiać zaproszeni goście: Pan Jerzy Muzyk - II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju, Pan Rafał Marek - Prezes Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki oraz Pan Waldemar Jakubas - Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy z Grodzkiego Urzędu Pracy. Konferencje  poprowadzi  dziennikarz, felietonista Pan redaktor Zbigniew Bartuś.

Zaraz po zakończeniu konferencji odbędzie się gala wręczenia nagród w konkursie „Krakowski Pracodawca Roku”. To inicjatywa, której podstawowym celem  jest uhonorowanie i promowanie lokalnych pracodawców stosujących wzorcowe rozwiązania personalne, w tym w szczególności wyróżniających się  polityką zatrudnieniową otwartą na potrzeby pracowników. Pragniemy wyróżnić firmy, które szanują pracowników, dbają o ich rozwój, są wrażliwe społecznie i stawiają na tworzenie wielokulturowej organizacji.

Równocześnie w strefie warsztatowej rozpocznie się cykl warsztatów tematycznych:

Panel I – 25.10.2022 r. godz. 9.00 – 9.45 „Budowanie modelu biznesowego wokół wartości dla klienta metodą Business Model Canvas”. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość poznać nowoczesną koncepcję zarządzania biznesem w oparciu o tworzenie wartości dla klienta. Przedstawione zostanie zaprojektowane przez Alexa Osterwaldera narzędzie Business Model Canvas, które jest powszechnie wykorzystane w środowisku startupowym, jako podstawa do tworzenia modeli biznesowych innowacyjnych przedsiębiorstw. W trakcie warsztatu, jego uczestnicy będą mieli również okazję wcielić się w rolę biznes deweloperów, którzy opracowują innowacyjny model biznesowy bazujący na zidentyfikowanej potrzebie rynkowej. Warsztat skierowany jest do osób planujących rozpocząć swoją przygodę z biznesem, początkujących przedsiębiorców oraz startupów.

Panel II – 25.10.2022 r. godz. 10.00 – 11.30 „Finansowanie organizacji i pozyskiwanie partnerów” Uczestnicy panelu dowiedzą się gdzie szukać kontaktów, by mogły przynieść wymierne korzyści dla ich firmy, jak skonstruować konkretną ofertę partnerską i na co zwrócić szczególną uwagę oraz jak przygotować się do spotkania z partnerem.

Panel III – 25.05.2022 r.  godz. 12.00 – 13.30 odbędzie się warsztat dotyczący prezentacji inwestorskiej. Warsztat skierowany jest do osób planujących rozpocząć swoją przygodę z biznesem, początkujących przedsiębiorców oraz startupów.

Panel IV – 25.05.2022 r.  godz. 12.00– 14.30 – Content Marketing Celem warsztatów będzie przekazanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Zostaną wyjaśnione najważniejsze pojęcia związane z content marketingiem oraz jego praktyczne zastosowanie w strategii promocji biznesu. Warsztat skierowany jest zarówno do początkujących Content Marketing Managerów jak i osób planujących rozwijać się w tym obszarze.

Panel V – 25.05.2022 r.  godz. 14.15 – 15.15 – szkolenie prowadzone przez specjalistę z zakresu rynku pracy, doświadczonego doradcę zawodowego, trenera i szkoleniowca „Aktywizacja społeczna i przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy” skierowane do doradców zawodowych krakowskich szkół ponadpodstawowych. W trakcie warsztatów zostaną poruszone wszystkie istotne kwestie związane z planowaniem kariery edukacyjnej i zawodowej, które uczestnicy zajęć będą mogli wykorzystać w pracy z młodzieżą. Omówione zostaną m.in. sposoby wyszukiwania i przetwarzania informacji o formach i placówkach kształcenia oraz o rynku pracy. Zaprezentowane zostaną także metody i narzędzia pomiaru zainteresowań zawodowych i kompetencji.

Panel VI – 25.05.2022 r.  godz. 13.30 – 16.00 Skuteczne przewodzenie zespołempodczas warsztatu zostaną przedstawione nowoczesne koncepcje zarządzania zespołem. Powszechnie wykorzystywane na całym świecie teorie dotyczące motywacji, budowania zespołu, efektywnej komunikacji i zarządzania wiedzą zostaną uzupełnione konkretnymi przykładami i praktycznymi poradami wynikającymi z autentycznych doświadczeń trenera. Tematyka warsztatu skupi się szczególnie na problematyce zarządzania zespołem w organizacji pozarządowej oraz w początkującym zespole biznesowym, czy startupie.

Dodatkowo przez cały dzień odbywać się będzie Hackathon dla uczniów szkół ponadpodstawowych gdzie uczestnicy będą pracować nad swoim innowacyjnymi pomysłami na start up. Odbędą się także specjalne warsztaty z modelowania biznesowego i prezentacji dla inwestorów pod okiem doświadczonych mentorów uczestnicy opracują swój innowacyjny pomysł, który zostanie przedstawiony start up’owym ekspertom.

Na drugi dzień w programie Targów zaplanowano kolejny cykl bezpłatnych warsztatów, podczas których zaproszeni specjaliści podzielą się praktycznymi radami związanymi z podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników oraz legalizacją pracy cudzoziemców. Poniżej prezentujemy harmonogram warsztatów:

Panel I – 26.10.2022 r. godz. 10.00 - 11.00 - warsztaty prowadzone przez eksperta z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Zainwestuj w potencjał swojej firmy. Podnieś kwalifikacje swoje i swoich pracowników – Pomoże Ci w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy”. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się w jakim celu utworzony został Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jakie działania mogą zostać z niego sfinansowane i jaka jest wysokość dofinansowania. Omówione zostanie kto, gdzie i w jaki sposób może złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS. Przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku oraz kluczowe elementy, które mają wpływ na jego ocenę. Omówiona zostanie także kwestia dokumentowania wydatkowania środków i ich rozliczenia. Bezpośrednio po warsztatach zostaną przeprowadzone konsultacje indywidualne.

Panel II – 26.10.2022 r. godz. 10.00 - 12.30 „Social Media Manager” podczas warsztatu zostaną obalone wszelkie obecne w marketingu mity dotyczące mediów społecznościowych. Panel warsztatowy skierowany jest do początkujących Social Media Managerów, jak i osób planujących rozwijać się w tym obszarze.

Panel III - 26.10.2022 r. godz. 12.00 - 13.00 - warsztaty prowadzone przez specjalistę z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”. Powyższy warsztat dostarczy uczestnikom kompendium wiedzy w zakresie regulacji prawnych związanych z legalnym zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce. Bezpośrednio po warsztatach zostaną przeprowadzone konsultacje indywidualne.

Udział w Targach Pracy jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowe informacje w sprawie wydarzenia oraz warsztatów można znaleźć na stronie internetowej www.targiaktywnosci.krakow.pl