News LoveKraków.pl

Wyrok sprzed 13 lat i blok na WZ niedaleko ronda Matecznego

Wjzad na ul. Bonarka (lewy górny róg) fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakończyło się postępowanie związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla bloku przy ul. Bonarka. Jest to konsekwencja wyroku sądu administracyjnego sprzed 13 lat.

Na działkach przy skrzyżowaniu ulic Łagiewnickiej z Bonarka stoją niskie zabudowania, które są przewidziane do rozbiórki. Zarówno ta ziemia, jak i szerszy obszar (mapa poniżej) zostały wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wyłączone z zapisów w obowiązującym tam planie miejscowym. Pierwotnie dzialki te były przeznaczone pod usługi.

Wysokość zależna od... ogrodu

10 maja prezydent miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej z garażem podziemnym. Budynek ma mieć sześć kondygnacji, szerokość elewacji frontowej od strony ul. Bonarka może mieć od 40 do 67 metrów. Maksymalna wysokość bloku przy realizacji dostępnego dla mieszkańców ogrodu na dachu, to 17,5 metra. Inwestor planuje budowę garażu podziemnego oraz udostępnienie ok. 300 mkw. pod usługi.

Jeśli chodzi o sam ogród na dachu, to na ok. 10 proc. powierzchni biologicznie czynnej grubość warstwy ziemi musi mieć minimum metr i powinna być pokryta krzewami i drzewami o wysokości minimalnej wynoszącej dwa metry. Reszta zielonego dachu musi mieć przynajmniej 30 cm gleby i być pokryta niską zielenią. Ogród musi posiadać automatyczny system nawadniania.

Warunki ZDMK

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w swojej opinii zaznaczył, że inwestor będzie musiał przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przebudować ul. Hodura wraz ze skrzyżowaniem tejże ulicy z Głogowską oraz przebudowę włączenie do ul. Tischnera.

Urzędnicy chcą też, by deweloper zapewnił – oprócz miejsc postojowych dla swoich klientów – dodatkowe miejsca wokół inwestycji.

Ustalenia te zostały pozytywnie przyjęte przez radny z Podgórza, którzy opiniowali pismo w tej sprawie. 13 lutego pozytywnie wypowiedzieli się na ten temat, zaznaczając, że warunkiem jest zobowiązanie inwestora do zawarcia umowy infrastrukturalnej z miastem.

– Sama inwestycja nie rodziła jakichś większych wątpliwości. Nie są to tereny atrakcyjne przyrodniczy ani warte pochylenia się nad nimi. Przy obecnych cenach mieszkań w Krakowie nie chcieliśmy też stawać okoniem – mówi Szymon Tobala przewodniczący rady dzielnicy Podgórze.

Budują przy Łagiewnickiej

Na sąsiedniej działce przy ul. Łagiewnickiej (na wysokości ul. Grzybki) spółka Mix Biura będzie mogła zabudować blok z podziemnym garażem na mocy pozwolenia z lipca ubiegłego roku. Natomiast idąc na południe, na działkach naprzeciwko, gdzie swoją siedzibę ma Tauron, budowę bloku planuje spółka Imperial Capital, która od marca tego roku dysponuje pozwoleniem na budowę.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze