ZUS. Coraz mniej czasu na zwolnienie ze składek

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek z Tarczy Antykryzysowej 9.0.

Zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 roku oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku i możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego - to założenia najnowszej tarczy antykryzysowej.

Wciąż można ubiegać się o zwolnienie ze składek. Wnioski składamy tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Termin na przesłanie dokumentu mija 30 czerwca 2021 roku.

– Ponadto jeśli firma ma obowiązek sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Dotychczas ze wszystkich odsłon tarczy antykryzysowej wpłynęło ponad 8 mln wniosków, a wsparcie z ZUS wynosi około 36,6 mld zł, w tym: świadczenia postojowe i zwolnienia z opłacania składek – informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

Tarcza 9.0. Kto może wnioskować o zwolnienie?

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki COVID-19. To ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy i kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Zgodnie z najnowszą tarczą antykryzysową o pomoc mogą starać się przedsiębiorcy, którzy zgłoszeni byli w ZUS jako płatnicy składek przed listopadem 2020 r. i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD, które wskazano w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy mogą otrzymać (w zależności od branży) zwolnienie ze składek odpowiednio za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r. lub za sam kwiecień 2021 r., jeżeli spełnią wymagane warunki.

Zwolnienie ze składek oznacza, że choć przedsiębiorca ich nie opłacił, to są one zapisane na jego koncie i koncie ubezpieczonych, czyli tak jakby były uregulowane. Zatem nie ma negatywnych konsekwencji, jak niższe przyszłe świadczenia za ten okres dla biznesmena albo osoby u niego zatrudnionej.

Postojowe do pięciu wypłat

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do pięciu razy, przy czym liczba świadczeń jest pomniejszana o te już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które miały spadek przychodu o co najmniej 40 procent. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego albo z lutego 2020 r. albo z września 2020 roku. Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 r., czyli okresu sprzed pandemii.

 

comments powered by Disqus