ZUS: seniorzy coraz bardziej cyfrowi

fot. pixabay.com
Od kilkunastu lat wypłaty rent i emerytur na rachunki bankowe stopniowo rosną. Dotyczy to już 74,3 proc. wypłacanych świadczeń, podczas gdy w 2005 roku było to nieco ponad 40 proc,
Świadczenie w formie bezgotówkowej najczęściej pobierają mieszkańcy północnej i północno-zachodniej Polski. – To o wiele bezpieczniejsze niż pobieranie świadczeń w gotówce – przekonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Komenda Główna Policji.

W kraju około 75 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy. Małopolska jest poniżej średniej. Liderem jest oddział chrzanowski (71,4 proc), a następnie krakowski (70,6 proc.). W placówkach w Tarnowie i Nowym Sączu gotówki nie przyjmuje 63,3 proc. uprawnionych.

Tysiące poszkodowanych

Gotówka dostarczana bezpośrednio do domu, w pełnej wysokości, naraża seniorów na niebezpieczeństwo kradzieży lub oszustwa. Jest bezpieczniej, gdy nie trzymamy gotówki w domu.

– Również nie nosząc gotówki przy sobie, a płacąc w sklepie kartą zmniejszamy ryzyko, że ktoś nam te pieniądze ukradnie – przestrzega insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Z policyjnych danych wynika, że każdego roku tysiące starszych osób traci w wyniku różnych przestępstw miliony złotych. Są to jednak tzw. przestępstwa stwierdzone, wprowadzone do systemu i odpowiednio opisane. Rzeczywista skala problemu, a także wartość strat mogą być znacznie wyższe.


comments powered by Disqus